Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi-Lyrik-Dikt

Skapad 2019-01-20 21:37 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, göra egna diktanalyser och genom att själv skriva dikt. Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med hjälp av ett eget språk.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om poesi genom möten med olika dikter och diktformer, genom att läsa, göra egna diktanalyser och genom att själv skriva dikt.

Poesi ger dig frihet att formulera tankar och känslor med hjälp av ett eget språk.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet med undervisningen:

att träna på att uttrycka tankar och känslor
att samtala och uttrycka egna åsikter
att träna analysförmågan
att förstå och använda olika begrepp

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetetsgång, vid diskussioner, analyser och skrivövningar. Det som bedöms är förmåga att:
- tolka och föra resonemang om budskap
- uttrycka tankar och känslor skriftligt
- utveckla språket
- använda sig av begrepp

Undervisning och arbetsformer

I arbetsområdet kommer vi att:

läsa dikter
diskutera och samarbeta
skriva egna dikter
analysera dikter
arbeta med olika begrepp

 

 

Uppgifter

 • Diktanalys

 • skriv en dikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Poesi-Lyrik- Dikt åk 9

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Analysera dikt
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva egen dikt
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp,
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, samt väl fungerande anpassning till texttyp,
Skriva egen dikt
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: