Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband, förändring och sannolikhet åk 9

Skapad 2019-01-20 23:14 i Österslättsskolan Karlshamn
Kapitel 4 och 5 i Matematikboken Z
Grundskola 9 Matematik
Hur stor är chansen att vinna på Triss? Här får du lära dig hur du kan räkna ut just detta.

Innehåll

 

Konkretisering

I detta avsnitt får eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper om:

 • använda samband mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden som tex. inom samhällsekonomi
 • använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar
 • egenskaper hos olika slags funktioner
 • tolka och rita grafer
 • beskriva linjära funktioner matematiskt
 • beräkna sannolikhet för en och flera händelser
 • skillnad mellan oberoende och beroende händelser
 • hur träddiagram kan användas för att på ett enkelt sätt visa händelser i flera steg
 • beräkna sannolikhet med hjälp av komplementhändelse
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen inom området

Undervisning och arbetssätt

I genomgångar, diskussioner och gruppuppgifter får eleverna arbeta med att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom området. Eget arbete ingår också.

Bedömning

Bedömning sker under lektionstid, vid skriftliga inlämningar, grupparbeten och prov. Bedömningen sker i matrisform.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Samband, förändring och sannolikhet

Problemlösningsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär
Föra underbyggda resonemang om alternativa tillvägagångssätt
Kan inte hitta alternativa tillvägagångssätt
Förstår att det finns alternativa tillvägagångssätt
Kan välja och visa olika tillvägagångssätt med någon motivering
Kan välja, beskriva och visa olika tillvägagångssätt med godtagbar motivering
Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet
Bortser från resultatets rimlighet
Inser oftast när resultatet är orimligt
Kan bedöma resultatens rimlighet i förhållande till problemet med någon motivering
Kan bedöma resultatens rimlighet med tydlig motivering

Begreppsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Kunskap om matematiska begrepp
Känner igen matematiska begrepp men använder sig av ett vardagligt uttryckssätt.
Använder oftast matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i nya situationer på rätt sätt

Procedurförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Sannolikhet
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom sannolikhet
Kan utföra enkla beräkningar inom sannolikhet med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom sannolikhet med gott resultat
Kan utföra beräkningar inom sannolikhet med gott resultat
Statistik
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom statistik
Kan utföra enkla beräkningar inom statistik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom statistik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom statistik med mycket gott resultat
Samband och förändring
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom samband och förändring
Kan utföra enkla beräkningar inom samband och förändring med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom samband och förändring med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom samband och förändring med mycket gott resultat

Resonemangsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra och följa matematiska resonemang
Kan inte på egen hand föra eller följa matematiska resonemang.
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt, fördjupar och breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: