Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die Verwandlung

Skapad 2019-01-21 07:39 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Läsning, diskussion och uppsats till Kafkas die Verwandlung

Innehåll

Vi har läst och arbetat med Kafkas die Verwandlung 

Uppgifter

  • Läsning, diskussion och uppsats till Kafkas die Verwandlung

Matriser

ModDeu
Die Verwandlung

Läsförståelse

Centralt innehåll 1. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet. Strategier för att läsa på olika sätt och med olika syften. • Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk. • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats. : Innehåll: Skönlitteratur och annan fiktion.•
E
C
A
o Eleven förstår huvudsakligt innehåll i tydligt formulerade texter, i olika genrer. o Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. o Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk. o Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
o Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i varierande tempo och i tydligt formulerade texter, i olika genrer. o Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. o Eleven väljer och använder med viss säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk. o Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
o Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i varierande tempo och i tydligt formulerade texter, i olika genrer. o Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. o Eleven väljer och använder med säkerhet strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talat och skrivet språk. o Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Skriftlig produktion

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i skrift. 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Innehåll: Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. • Innehåll och form i olika typer av fiktion. • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används. Målspråkets utbredning och ställning i världen. • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
E
C
A
o I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. o Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. o Eleven bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
o I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. o Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. o Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
o I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. o Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. o Eleven bearbetar och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar.

Muntlig interaktion

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. 5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. • Muntlig interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar. • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
E
C
A
Muntlig interaktion
o Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. o Eleven bearbetar och gör enkla förbättringar av egna framställningar. o I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. o
o Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. o Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar. o I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
o Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. o Eleven bearbetar och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna framställningar. o I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: