Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 7, Kulor i hjärtat

Skapad 2019-01-21 07:51 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att läsa några av novellerna i novellsamlingen Kulor i hjärtat, som handlar om tonåringen Tom. Varje novell behandlar olika känslor. Du kommer också att få skriva en egen text som behandlar känslan rädsla.

Innehåll

 

 

 

 

 

 

E

C

A

.

Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

.

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

 

 

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

 

Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Kulor i hjärtat

 

Vi ska läsa en bok som heter Kulor i hjärtat och är skriven av

 

Cilla Neuman. Boken är en novellsamling: åtta texter tätt knutna

 

till sin berättare, nyblivne tonåringen Tom. Under det här

 

arbetsområdet kommer jag att högläsa några kapitel i boken och

 

 sedan kommer vi att arbeta med olika skrivuppgifter till några

 

av kapitlena.

 

 

 

När vi läser utvecklar vi vårt språk och fyller vårt ordförråd. Läsning är viktigt också för att nya frågor ska väckas inom oss och för att vi ska få nya perspektiv på saker och ting. När vi läser får vi också nya idéer och vi får öva oss på medkänsla genom att sätta oss in i andra människors situation.

 

 

 

Under det här arbetsområdet kommer du att utveckla följande förmågor:

 

  • Läsa och analysera skönlitteratur

  • Formulera dig skriftligt

  • Formulera dig muntligt

  • Anpassa ditt språk efter syfte, mottagare och sammanhang

 

 

 

Underlaget för bedömning är:

 

  • hur du deltar i de muntliga diskussionerna kring boken

  • hur du visar att du har befäst dina nya kunskaper i de skriftliga inlämningsuppgifterna:

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: