Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Start - Livskunskap för de minsta

Skapad 2019-01-21 08:20 i Håksbergs förskola Ludvika
Vi kommer att börja arbeta med ett program som heter Start och som syftar till att utveckla barns sociala och emotionella färdigheter. Förskolan är för många barn det allra första mötet med världen utanför familjen. En viktig uppgift för förskolan är att i samarbete med familjerna bidra till barnens sociala och emotionella utveckling. Ett stort fokus i programmet ligger på språkutveckling med betoning på känslor och relationer.
Förskola
Vi kommer under vårterminen 2019 att börja arbeta med ett program som heter Start och som syftar till att utveckla barns sociala och emotionella färdigheter. En viktig uppgift för förskolan är att i samarbete med familjerna bidra till barnens sociala och emotionella utveckling. Ett stort fokus i programmet ligger på språkutveckling med betoning på känslor och relationer.

Innehåll

Vart ska vi?

Start-arbetet syftar till att utveckla barns sociala och emotionella färdigheter. En del av barnen har varit med på temat tidigare och kommer vara bekant med vissa delar. En viktig uppgift för förskolan är att i samarbete med familjerna bidra till barnens sociala och emotionella utveckling. Ett stort fokus i projektet ligger på språkutveckling med betoning på känslor och relationer. Temat knyter an till den aktuella likabehandlingsplanen.

När vi har avslutat Start-temat är vår målsättning att barnen i gruppen känner igen sina egna grundläggande känslor: glädje, ledsnad, ilska, rädsla, överraskning/förvåning och avsmak/avsky. Efter projektet kan vi också tänka oss att barnen uppmärksammar dessa känslor hos andra: kamrater, vuxna, på bild, osv. Under projektets gång kan känslor vara ett förekommande samtalsämne i vardagen: vid måltider, i leken, med mera.

Hur gör vi?

Start-temat kommer att pågå under vårterminen på hela avdelningen, men oftast i de olika grupperna Stora björn och lilla björn för att kunna möta upp barnen på deras nivå. Vi kommer ha samlingar på tisdagar och onsdagar, dag kommer variera vecka från vecka. Vi kommer ha tecken som stöd med i vår planering och kommer använda oss av tecknen för känslorna. 

Vi anpassar arbetet med start-materialet efter barnen och utifrån deras individuella nivåer.  

Metod

Arbetet sker genom att vi presenterar olika teman i samlingar med barnen och sedan följer upp och stöttar färdigheterna i alla våra vardagssituationer på förskolan. Vi kommer ha "veckans kompis" i Stora björn där ett barn i taget lyfts och både barn och vuxna får lyfta barnets positiva färdigheter och egenskaper. På detta vis kan en dialog och diskussion kring projektets känslor uppstå också utanför Start-samlingarna.

Start består av olika delar men vi kommer fokusera på:
Empati - Barnen får lära sig känna igen olika känslor hos sig själva och hos andra.
Socialt samspel - Barnen får erfarenheter av färdigheter som är bra att behärska i samspelet med andra, till exempel att kunna vänta, turas om, kunna fråga, känna till andra barns gränser t.ex. att alla inte vill ha en kram, med mera.

Under temats gång är pedagogerna i gruppen lyhörda för barnens känslor i olika situationer, dessa kan tillvaratas i temats samlingar eller spontana samtal/samlingar. Flera barn är exempelvis intresserade av rollekar och testar känslor där. De kommer ofta fram när de yngre barnen i gruppen är ledsna och de vet inte riktigt hur de ska trösta. Det är viktigt att arbetet med känslor kretsar kring barnens vardag och verklighet.

Dokumentation

Vid Start-samlingarna kommer vi dokumentera genom att ta foton,eventuellt filma och anteckna. 

Temabilderna från Start-häftet sätts in i en pärm för att ge barnen möjlighet att gå tillbaka och ge möjlighet att diskutera vad vi varit med om. Vi kommer också ha bilderna uppe på dokumentationsdörren (ena dörren mot Solen) i lekhallen.

Dokumentation görs framför allt på Unikum-bloggen och dokumentationstavlan men eventuellt också i barnens lärloggar.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: