Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färger

Skapad 2019-01-21 12:35 i Västertorps förskola Norrtälje
Förskola
Vi har sett att barnen är intresserade av färger att benämna färger på olika språk tex engelska. Vi tänker att genom projekt färger kunna se vad som intresserar barnen.

Innehåll

Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett gemensamt område eller fenomen med fokus på utforskande, undersökande och hur vi på olika sätt kommunicerar. Pedagogerna väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier, intressen och behov. Barnens tankar och teorier ska ligga till grund för projektet. Vi är medforskande pedagoger som tillsammans med barnen söker svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga och den processen måste få ta tid. Projektet kan genomföras med hela barngruppen eller med en mindre grupp barn, det kan pågå i några veckor eller under flera år.

 

 

Beskriv projektet under rubrikerna nedan.

 

Använd underfrågorna som stöd i ert skrivande.

 

Gör kopplingar till förskolans läroplan.

 

 

Var är vi? (bakgrund och nuläge)

Barnen visar ett stort intresse för färger de vill gärna måla och benämner färger på olika språk ofta engelska. Färger finns överallt ute som inne i olika former och i naturen. Vi vill fånga barnen i deras intresse i färger och ge barnen möjlighet att utforska färg, form, naturen och de olika modersmålen.

 

 

Vart ska vi? (mål och syfte)

Vi vill utveckla barnens kunskaper och begrepp om färg, att de ska kunna blanda färger av primär färgerna till olika färger och nyanserar.

Hitta färger i vår miljö både inne och ute.

Uppmärksamma barnens olika modersmål genom att benämna färg på de olika modersmålen.

Stödja och uppmuntra språket genom samtal, reflektioner, sånger, böcker och ramsor om olika färger.

Utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta , utrycka tankar, ställa frågor, argumenterar och kommunicera med andra Lpfö98

Målet är att barnen ska känna en samhörighet och en god stämning .

Skapa en lockade lärmiljö.

 

 

 

 

 

Hur gör vi? (aktiviteter och planering)

Prententera primärfärgerna gul, blå och röd.

Tankekartor för barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Skapa i olika material med färg.

Upptäcka färger inne och ute.

Benämmna färg på olika språk.

Sånger, ramsor och sago.

 

 

Hur blev det? (utvärdering och reflektion)

 

Vi har varit i skogen och letat färger i skogen, barnen upptäckte en hel del färger i naturen. De hittade en kotte vi sjöng om ekorren först för barnen sa att det var ekorrens kotte. Vi började med att titta där vi satt efter färger barnen såg fåglar,  grenar, löv. Sen fick barnen gå två och två och letade efter saker och en berätta om sina saker. Alla hittade olika färger och kunde berätta om sina saker.

De fick frågan vad har ni lärt er idag? Hitta saker.

Barnen har börjat att blanda färger och reflektera över färgblandning i olika sammanhang, vid ljusbordet, när vi målat, när vi målat i snön med vattenfärger. 

Barnen själva ville göra blommor och hänga ut på vår trapp de fick blanda färger själva några av barnen kunde på förhand säga vilken färg de ville ha och blanda till den, några förstod de skulle bli en annan färg men osäker på vilken, några blev förundrade över att det blev en annan färg. I skogen fann vi en gren som vi hjälptes åt att sätta fast våra blommor. 

Vi har prövat att färga in tyg med olika saker som finns i vår närhet som morot, rödbeta och blåbär det var något som fångade barnens intresse och de kom med förslag på saker att färga med.

Vi avslutar projekt färg med att låta barnenvid tre bord få måla med primärfärgerna och reflektera kring färg. Vi  pedagoger klär oss i blått, gult och rött. Vi färgar mjölken till lunch.

Avslutning på projekt färg vi dukade upp 3 bord ett blått, ett gult och ett rött. Det fanns vitsippor som vi färgat i med karamellfärg, klosssar och annat. B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till teorier

Vilka teorier ligger till grund för de arbetssätt vi har valt?

Är projektet aktuellt och vad säger senaste forskningen?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: