👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering för lärvänner hjärtrud

Skapad 2019-01-21 13:10 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
lärvänner är ett redskap som hjälper barnen och ger de möjlighet att utvecklas och lära sig om olika ämne. lärvännerna är sju figurer och varje figur handlar om ett ämne som är hjärtrud, alfa-beta, räkne-reza, ute-ugo, krea-tiva, lek-levi och rör-else.

Innehåll

Bakgrund 

Hjärtrud är ett verktyg som vi  kan  jobba med i olika barngrupper. Den är en av lärvänner figurerna och riktar sig till förskolebarn, den är hjärtformad och är röd färg. Hjärtrud står för värdegrunden mot läroplanens mål. som ge barnen förutsättningar att utveckla sin identitet och känna sig trygga ,barnen blir självständiga  och utveckla barnens förmåga att fungera  enskild och i grupp samt hantera konflikter .

 

Mål

Syfte  med att jobba med Hjärtrud är att:

1. Stärka barnens samspel, få de att känna sig välkomna, trygga och värdefulla.

2. Alla barnen blir sedda och lyssnade på och att visa och förklara för barnen vilka möjligheter ,rättigheter och skyldigheter de har y

 

Metod och genom förande

Vi på arbetslaget i gul avdelning har bestämt att vi ska ha hjärta program ,så att varje onsdag genomföra vi en gemensam samling . Vi  har börjat jobba med Hjärtrud sedan höstterminen. Vi har skapat en samlingshörna för hjärta programmet. Under  samlingarna  skapar vi en bra och trygg miljö  där alla barnen får känna sig värdefulla  .Vi pedagoger  arbetar i mindre  och större grupper med fokus på jag och vi  får världens  viktigaste värden att växa . Vi fokuserar på ett barn varje vecka under samlingarna. VI  pratar om hur en kompis ska vara och hur man ska samspela med varandra. Barnen har skapat en kompis sol, med olika förslag på hur en bra kompis ska vara.  De skapade hjärta vänskap med hjälp av handavtryck vi ska jobba mycket med känslor, varje barn ska visa hur den känner och vad blir man glad av ,ledsen .arg och räd .

 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens lärande för att synliggöra barnets lärande processer. vi kommer att använda olika digitala verktyg, som till exempel lärologgen för varje barn, bild/video, blogg som vi kommer att publicera på unikum.

 

Utvärdering - uppföljning

I slutet av vårterminen kommer vi att diskutera och reflektera med barnen och arbetslaget, om vad vi har jobbat med , vi kommer att prata om vad vi har sett, vad barnen gör och vad de behöver göra för att utveckla sig. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016