Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering matematik 9b vt 2021

Skapad 2019-01-21 13:53 i Centralskolan Tierp
Grundskola 9 Matematik
Den här terminen arbetar vi först med de två arbetsområdena "Samband och funktioner", samt "Procent och statistik"och sedan repeterar vi delar av grundskolans matematik ("Genrepet") och fördjupar oss i andra delar ("Styva linan")

Innehåll

Terminsplanering i matematik 9b vt 2020

(Matematiklektioner under vårterminen: måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag)

Läxdag: onsdagar Läxorna = Repetition 10-16, finns i slutet av boken, från s. 294.

Vecka            Moment/arbetsområde och läxa

2                    Terminsstart onsdag 13/1.

I slutet av höstterminen arbetade vi med ”Samband och funktioner (kapitel 3): Vad är en funktion?, Linjära funktioner, Linjära funktioner och koordinatsystem, Räta linjens ekvation, Bestäm linjens ekvation samt Rita linjen till en ekvation.

Vecka 2 återupptar vi arbetet med detta område. Ingen läxa att lämna in vecka 2.

 

3                    Talföljder, Formler, Uppslaget s. 112-113

Läxa: Repetition 10 till onsdag vecka 3.

 

4                    Diagnos på Samband och funktioner (kapitel 3). Blå kurs eller röd kurs på kapitel 3

                      Läxa: Repetition 11 till onsdag vecka 4.

 

5                    Blå kurs eller röd kurs på kapitel 3Läxa: Repetition 12 till onsdag vecka 5

 

6                    Prov på ”Samband och funktioner” på onsdag och torsdag vecka 6. Ingen läxa att lämna in vecka 6.

 

7                    Nytt arbetsområde: ”Procent och statistik” (kapitel 4): Beräkna delen, Beräkna det hela, Beräkna andelen. Läxa: Repetition 13 till onsdag vecka 7.

 

8                    Sportlov

 

9                    Förändringsfaktor, Upprepad förändring, Statistik, Procentenheter.

Läxa: Repetition 14 till onsdag vecka 9

 

 

10                  Uppslaget s. 154-155, Diagnos på Procent och statistik (kap. 4)

                      Läxa: Repetition 15 till onsdag vecka 10.

 

 

11                  Blå eller röd kurs på kapitel 4, Procent och statistik.

Läxa: Repetition 16 till onsdag vecka 11

 

12                  Prov på ”Procent och statistik” onsdag och torsdag vecka 12. Ingen läxa att lämna in vecka 12.

 

13                  Påsklov

 

                     

Vecka 14 – 18: ”Sluttampen”

”Genrepet” – repetition av grunderna i grundskolans matematik, uppdelat på fem avsnitt; Tal, Geometri,

Algebra, Samband och förändring, Statistik och sannolikhet.

Om man behärskar grunderna bra, gör man först testerna till varje avsnitt. Beroende på hur testet går gör man vissa uppgifter på

Genrepet, och jobbar sedan med mer utmanande uppgifter i ”Styva linan”.

 

Både ”Genrepet och ”Styva linan” ska vara klart senast vecka 18!

 

 

Vecka 18       Nationella Prov i matematik vecka 18: onsdag 5/5 delprov B+C, fredag 7/5 delprov D.

Pga pandemin har skolverket beslutat att ställa in de nationella proven under vt 2021, men vi kommer istället att genomföra de

bedömningsstöd som Skolverket skickar ut.

 

Vecka 19 – 23:

Efter att de nationella proven i matematik genomförts jobbar vi med Problemlösning och  kapitel 7: ”Inför gymnasiet”

Problemlösning (s. 286-293). Olika strategier för problemlösning: Rita en bild, Gör en tabell, Använd ekvation

  

Vecka 23       Skolavslutningar fredag 11 juni

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: