Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering spanska VT 2019

Skapad 2019-01-21 14:45 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Det här är en grovplanering för denna termin där du ser vad vi ska jobba med och när vi jobbar med det.

Innehåll

Terminsplanering spanska år 7 VT 2019

 

Vi jobbar kontinuerligt med texter och övningar för att stärka ordförråd, läsförståelse, uttal, hörförståelse och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Eleverna utvärderas och bedöms kontinuerligt under hela terminen, ex läxförhör, skrivuppgifter, läsförståelsetester, hörförståelsetester och små muntliga övningar. Under våren kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 

VECKA/INNEHÅLL                                                                         MÅL (ATT KUNNA)

V 3-8

 

Kapitel 9, ¿A qué hora comes?                                Klockan

Veckodagarna

Kunna berätta om en dag

                                                                                      

 

Kapitel 10, El abuelo está de visita                          Tala om sin fritid,

använda singular av ER-verb använda singular av verbet IR

 

Kapitel 11, ¿Tocas algún instrumento?                  Använda fler fritidsord

Använda frekvensord:ofta,ibland osv.

Böja AR-verb och ER-verb i presens

 

 

Kapitel 12, Yo tengo                                                   Samtala om vad du har och måste göra, böja verbet TENER i presens

 

 

 

 

Repetition och tester på kapitel 9-12                       Prov v 8 (21/2, torsdag)

 

V 9 Sportlov!

 

V 10-11 Arbete, realia                                                Skriftlig och muntlig förmåga

 

V 11                                                                               Redovisning av arbete

 

V 12 Film!

 

V 13,14 Kapitel 13, Una chica bonita                      Småprata och säga användbara fraser, böja verbet IR i presens

V 15 Kapitel 14, ¿Qué tiempo hace en...?              Tala om vädret

                                                                                       Tala om årstider, månader och din födelsedag

V 16 Påsklov!

                                                                                      

V 17,18 Kapitel 15, ¿De dónde eres?                     Tala om olika länder

                                                                                       Använda släktord: farfar, kusin...

                                                                                       Böja verbet SER i presens

 

                                                                                      

 

 

V 18 Kapitel 16, Este fin de semana                       Tala om framtiden, dvs. berätta vad du ska göra                      (futurum)

                                                                                      

V 19 Repetition och tester på kapitel 13-16           Prov v 19 (9/5, torsdag)

 

 

Kontinuerligt med detta extra övningar för att repetera ordförråd och grammatik.

 

                                                                                        

Matriser

M2
spanska 7-9 vårterminen 2014

Rubrik 1

Nivå betyg F
Nivå betyg E
Nivå mellan E och C
Nivå betyg C
Nivå mellan C och A
Nivå betyg A
Läsa
Du läser enkla texter men har svårt att förstå innehållet Du läser
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du kan en del ord och grammatik, men kan ännu inte sätta samman dem till meningar för att berätta eller beskriva något.
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Samtala
Du deltar inte i samtal eller deltar inte tillräckligt ofta. Har svårt att muntligt berätta något.
Du deltar i mycket enkla samtal om saker du känner väl till
Du deltar i enkla samtal och visar vilja att kommunicera. Du ställer frågor och du kan svara på andras frågor till dig.
Du är muntligt aktiv och försöker använda dig av strategier som t.ex. omformuleringar för att göra dig förstådd
Kunskap om Målspråksländerna
Du känner ännu inte till något om målspråksländerna
Du känner till lite om länderna
Du känner till lite om länderna, deras traditioner och människornas livsvillkor. Du gör även jämförelser med dig själv och ditt land.
Redovisa muntligt
del ord, men sätter ännu inte samman ord du lärt dig till meningar för att berätta eller beskriva något.
Du kan muntligt berätta något om saker du väl känner till .
Du har ett gott uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att berätta eller beskriva något.
Du har ett tydligt och klart uttal och gör dig förstådd. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att bilda grammatiskt korrekta meningar
Höra
Du har svårt att förstå det talade språket, till exempel vid instruktioner, berättelser och frågor. Du förstår enstaka ord men kan ännu inte förstå sammanhanget
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå betyg F
Nivå betyg E
Nivå mellan E och C
Nivå betyg C
Nivå mellan C och A
Nivå betyg A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: