Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 7

Skapad 2019-01-21 15:16 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med samhällskunskap v 2-v 11. Vecka 5 torsdag 31/1 har vi ett miniminitest om massmedia. Vecka 11 onsdag 13/3 har vi skrivning om Lag och rätt

Innehåll

 

Syftet med denna kurs är att du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

 

Vad ska vi arbeta med under kursen, det centrala innehållet:

Information och kommunikation

Rättigheter och rättsskipning

 

Hur ska vi arbeta:

 

Vi kommer under kursen att varva genomgångar med diskussioner i helklass och i mindre grupper. Vi kommer att titta på filmer samt diskutera dessa. Ni kommer att få läsa faktatexter samt arbeta med frågor till dessa texter. 

 

 

Bedömning:

 

Du kommer att ha möjlighet att visa att du utvecklat dina förmågor dels under lektionerna både muntligen och skriftligen. Ett mindre test kommer att ske kring området massmedia samt en skrivning kring delen lag och rätt.

 

 

 

 

 

Grovplanering: Samhällskunskap ÅR 7

Ungdomar, media och lag och rätt vecka 2-11

 

Vecka

ämne

aktivitet

2

Media

Massmedias uppgifter

Olika typer av medier

 

Utkik SH s. 50-65

3

Media

Media i demokrati och diktatur

Nyhetsvärdering

 

Frågor s. 75 nr, 2, 3,4,5

Utkik SH s.55-59

4

Media

Olika typer av media

Internet, reklam och propaganda

Källkritik!

 

Utkik SH: s. 62-75

5

Media

Internet, reklam och propaganda

Källkritik!

Utkik SH: s. 66-75

Torsdag mini-test Media

6

Allas rätt

 Utkik s. 78-99

7

Lag och rätt

Varför finns det lagar? Hur stiftas lagar?

Brott och brottslighet

Elevens val tisdag

Utkik SH s: 102-109

8

Lag och rätt

Brott och brottslighet, varför begår msk brott? Från brott till påföljd, domstolar

 

Utkik SH s: 105-114

10

Lag och rätt

Från brott till påföljd, domstolar

 

Utkik SH s: 110-119

11

Lag och rätt

Ti: repetition

Ons: Skrivning lag och rätt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: