Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt 2019

Skapad 2019-01-21 15:29 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vårt matematikäventyr tillsammans med Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax fortsätter. Denna terminen ska vi lära oss mer om tid, addition, subtraktion, geometri, bråk, multiplikation och division.

Innehåll

Mot dessa mål och kunskapskrav arbetar vi:

Kapitel 6 Tid

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
 • läsa och skriva datum
 • avläsa klockan och skriva klockslag med siffror (digitalt)
 • räkna med begreppen tidigare och senare utifrån ett visst klockslag
 • läsa av en tidtabell

Kapitel 7 Addition och Subtraktion

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.000
 • räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
 • tecknet för "ungefär lika med"
 • använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

Kapitel 8 Geometri

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
 • namnen på olika månghörningar
 • förstå vad som menas med förstoring och förminskning
 • förstå och använda skala

Kapitel 9 Bråk

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • kunna läsa och skriva olika bråk
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk

Kapitel 10 Multiplikation och division

När vi har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • räkna multiplikation med större tal 
 • räkna med kort divison 
 • använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning 

Elevinflytande

Eleverna har kommit med idéer och förslag på hur de vill arbeta med matematik. Önskemålen var varierande och många och därför kommer även matematikundervisningen bli varierad. Flera elever önskade att göra matematiken rolig genom att använda digitala quiz, så som Socrative och Kahoot. De digitala quizen kommer därför bli ett lustfyllt inslag under vissa lektioner. 

Förutom digitala quiz önskade eleverna att få arbeta i boken, arbeta i grupp samt göra olika spel och lekar. Tillsammans kom vi fram till arbetssätten nedan.  

Arbetssätt

Vi kommer arbeta och lära oss matematik på olika sätt t.ex genom ensklit arbete, grupparbete, genomgångar, räkning i boken, diskussioner, laborativa material, spel och lekar. En vanlig lektion inleds vanligtvis med en genomgång med tillhörande diskussion följt av arbete i boken och avslutas ibland med någon matematiklek eller Socrative. Ibland ägnar vi oss åt att arbeta med problemlösning i grupp. Då kommer  gruppernas olika lösningar jämföras och diskuteras. 

Varje vecka får du en matteläxa. Denna läxa handlar inte alltid om samma ska som vi för tillfället arbetar med i klassrummet. Detta gör att du håller igång hela din matematikhjärna med alla olika arbetsområden. Givetvis går vi tillsammans genom läxan för att se att alla har förstått och hänger med.

Bedömning

Du visar vad du har lärt dig genom att arbeta med kapiteldiagnosen och ibland även sammanfattande avlsutningsuppgifter. Här får du möjlighet att själv välja vilken nivå av uppgifter du vill visa, grundläggande, utmanande eller ännu mer utmanande uppgifter. Tänk på att redovisa din uträkningar tydligt, genom att skriva fakta, fråga, uträkning och svar. Rita gärna en bild eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Jag bedömer även din förmåga att arbeta med problemlösning, resonemang  och kommunikation under grupparbeten med problemlösning. Då lyssnar jag på ert samtal, hur ni kan förklara era tankesätt för varandra och hur ni kommer fram till era lösningar.

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:
- I elevernas räkne- och diagnoshäfte.  
- Med digitala redskap

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat arbetsområde.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: