Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ögat & Ljuset

Skapad 2019-01-21 15:54 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Fysik Biologi
Ett våra sinnen är synen. Nu ska du få lära dig mer om ögat, vad ögats olika delar heter och hur vi kan se. Du kommer även att få lära dig mer om ljus och skugga.

Innehåll

Innehåll 

Genom olika arbetssätt kommer du att lära dig mer om:

 • Ögats delar och funktion
 • Synen - hur vi kan se
 • Ljus och skugga
 • Färger

Elevinflytande

Efter presentation av arbetsområdets innehåll fick elverna komma med idéer och förslag på hur de ville arbeta med området samt hur de ville presentera arbetsuppgifter och bli bedömda. Ett av elevernas önskemål var teater, en annorlunda och rolig idé som vi kanske kan få med på något sätt. Eleverna och läraren planerade sedan arbetsområdet tillsammans och kom fram till följande arbetssätt.  

Arbetssätt

Del 1. Vetenskapligt arbetssätt
Eleverna ska få möjlighet att arbeta vetenskapligt genom olika laborationer. Eleverna kommer bland annat att få göra en laboration för att se hur pupillens öppning minskar och ökar, hitta blinda fläcken och laborera med färger för att förstå att vitt ljus består av regnbågens alla färger. 

Del 2. Film, genomgångar och spel
Få förståelse för de olika områdena genom att ha genomgångar samt arbeta med faktauppgifter enskilt eller med den som sitter bredvid,titta på filmer samt läsa/lyssna på faktatexter. Eleverna kommer at få ett arbetshäfte "Synen, ögat & ljuset" med faktatext och tillhörande arbetsuppgifter. Lektionerna utgår från detta häftes innehåll. 

Del 3. Presentera kunskap om fysiken och biologin som du lärt dig
Genom en avslutningsuppgift får du möjlighet att visa vad du lärt dig och att du förstår hur ögat fungerar och sambanden mellan ögats olika delar. Du ska även få göra en avslutningsuppgift där du visar vad du har lärt dig

Bedömning

Du ska kunna:

 • Samtala om och diskutera frågor om ljus och skugga samt hur ögat fungerar
 • Genomföra, planera, dokumentera och utvärdera undersökningar.
 • Förklara begrepp som: pupill, iris, lins, tappar, stavar, näthinna, skugga, ljus etc


Du bedöms genom:

 • Samtal och diskussioner
 • Teoretiska och laborativa uppgifter
 • Olika arbetsuppgifter och avslutningsuppgift

Dokumentation/Utvärdering:

Arbetet dokumenteras:

 • I ditt fakta- och arbetshäfte/pärm
 • Med digitala redskap - Classroom

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: