Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landskapsarbete

Skapad 2019-01-21 15:57 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Bli expert på ditt "eget" landskap! Du kommer att få träna på att läsa faktatexter, ta ut stödord, skriva en egen faktatext om ditt landskap, göra en plansch med bilder och redovisa för klassen. Du ska även få träna på var Sveriges landskap ligger.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna plocka ur stödord från en faktatext.

Du ska kunna skriva en egen faktatext med geografiska begrepp.

Du ska kunna värdera källan.

Du ska kunna göra en plansch med bilder utifrån instruktioner.

Du ska kunna redovisa "ditt" landskap för några av dina kamrater. 

Du ska kunna placera ut en antal landskap på en blindkarta.

 

Undervisning:

Genomgångar som behandlar:

- hur man plockar ut stödord

- hur man värderar källor

- vad geografiska begrepp är

- hur man kan göra en plansch med bilder

- hur man redovisar med inledning, innehåll och avslut

- hur man följer instruktioner

- hur man skriver text i word

 

Bedömning:

Du kan söka och sammanställa information.

Du kan resonera om din källa.

Du kan använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Du kan använda estetiska uttryck i din text.

Du kan förbereda och genomföra en muntlig presentation.

Du kan lägesbestämma ett antal svenska landskap.

 

Redovisning av dina kunskaper och förmågor:

Bedömning av stödord på minneskarta

Bedömning av plansch (estetiska uttryck)

Bedömning av faktatext (ämnesspecifika begrepp)

Bedömning av redovisning (muntlig framställning)

Landskapsförhör

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: