Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förbindelser och förgreningar - Björnidets projektplan Vt 2019

Skapad 2019-01-21 16:13 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Med terminens projekt vill vi fortsätta synliggöra det lärande och de lärprocesser som pågår hela dagen på förskolan.

Innehåll

 

Bakgrund:

På Björnidet fortsätter vi fördjupa oss i hur barnens kunskaper vidgas och förgrenas och vi har därför valt att kalla vårt projekt Förgreningar.

När de yngsta barnen börjar på förskolan så får de möta en ny värld med många nya intryck och nya människor.
Vi vill fånga och synliggöra det flöde av upptäckter, utforskande och kunskapande som sker kontinuerligt på förskolan.
De erfarenheter som barnen har med sig samt de nya erfarenheter och kunskaper de får på förskolan kopplas ihop och vi vill synliggöra det förändrade kunnandet.
Lärandet inom de olika områdena matematik, naturvetenskap, teknik, estetik samt språk och kommunikation  är sammanlänkade.Syfte:

På Björnidet vill vi skapa en förståelse för varandra och omvärlden. Vi vill också skapa en kunskap för hur man använder olika material och hur lärmiljöer kan bidra till samspel och kommunikation.

 

 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att:

* Skapa nya relationer och stärka sin självkänsla i samspelet med andra.

* Se och uppleva sin omvärld med alla sinnen och få möjlighet att beskriva den på olika sätt.

• Få en förståelse för naturvetenskap 

* Känna att de har inflytande i sin vardag på förskolan.

 

 

Arbetssätt:

Utifrån projektet vill vi att barnen ska få möjligheten att göra egna val, kunna lära tillsammans och samarbeta i olika konstellationer.

Barnen ska få möjlighet att utforska och uppleva materialet i våra miljöer.

Vi ger barnen tid till lek och utforskande och skapar möjligheter till möten där alla känner sig meningsfulla.

Genom att undersöka naturvetenskapliga fenomen och processer med enkla experiment vill vi att barnen får en kunskap om naturvetenskap.

Vi använder många olika sätt att lära parallellt; vi målar, dansar, skapar och lyssnar på musik, känner, tittar, lyssnar, smakar, förklarar och benämner upptäckter med ord och kombinerar de digitala verktygen med de analoga.

Vi vill ha ett lustfyllt lärande tillsammans  där de gemensamma upplevelserna och glädjen är viktiga för både pedagoger och barn.
Mål: 


* Tillsammans utforskar och uppmuntrar vi det sociala samspelet.

* Vi vill med hjälp av vår miljö skapa en trygg barngrupp där alla känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

* Genom att ge tillfälle till mycket lek vill vi främja barnens kompisrelationer där de kan utveckla sin kommunikation och förståelse för varandra samt lösa enkla konflikter.

* Alla barnen ska få prova på olika material i ateljen: lera, olika färger, pennor, papper.

* Alla barn ska få möjlighet att välja mellan de olika aktiviteter och material som erbjuds 

• Alla barn ska få experimentera och undersöka naturvetenskapliga processer

• Alla barn ska få möjlighet att se förändringar i naturen genom årstidernas växlingar

 

 

Ur förskolans läroplan:

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, (s.8, lpfö 2016).

- Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, (s.9 lpfö98/rev2016).

- Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, (s.9 lpfö98/rev2016)

- Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, (s.10,  lpfö98/rev2016).

- Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen(s.14 lpfö98/rev2016).

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: