Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7, avsnitt 5, Procent och decimaltal - vt19

Skapad 2019-01-21 16:21 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta kapitel får du bland annat lära dig att se samband mellan bråk, decimaltal och procent. Uttrycka olika saker i procent, t.ex. hur många i din klass som gillar pizza, hur många procent dina favoritjeans har sänkts på rean eller om man kan säga att man satsar till 110%.

Innehåll

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du kunna: 

 • se samband mellan bråk, decimaltal och procent
 • beräkna delen av det hela i procent
 • beräkna delen när procenttalet är känt
 • beräkna nya värden efter procentuella förändringar
 • räkna med mer än 100%
 •  

Preliminär Planering - Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under vecka 5 - vecka 10 vt19. Under perioden kommer vi att ha kortare läxförhör sk. exit tickets i samband med lektion, för att kunna stämma av att alla hänger med. Perioden avslutas med ett skriftligt prov.

Vi kommer att lägga ut hänvisning till övningsuppgifter som du kan träna på i Gleerups Matematik 7. Dessa hänvisningar kommer att läggas ut i  Teams samt i kalendern.

 

Generellt 

Har du glömt hur man gör räkneuppställningar eller huvudräkning rekommenderar att du tittar på filmerna på Gleerups. 

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma. Tänk på att repetition är viktigt, att repetera och tänka igenom det vi arbetat med på lektionerna hjälper ditt minne!

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! /Matematiklärarna

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: