Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik

Skapad 2019-01-21 16:21 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik

Innehåll

Sannolikhet och statistik                                                                                                      

Vi har arbetat individuellt och i grupper när det var lämpligt. Genomgångar i klassen och videogenomgångar som hemläxa/hjälp.

När: individuellt                                                                                                                                                                          

Vad: Sannolikhet. Beräkning av sannolikheter med exempel från spel.

Statistik. Tolka och granska diagram.

 

Examination: Skriftligt prov.

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du:

  •  kunna beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa
  •  kunna beräkna sannolikheten vid sammansatta händelse och i vardagliga situationer
  •  rita, tolka och använda träddiagram för att lösa problem
  • uppskatta sannolikheten med hjälp av relativ frekvens
  • bestämma medelvärde, typvärde och median
  •  avläsa, tolka, granska och konstruera olika typer av diagram

 

 

Matriser

Mat
Sannolikhet och statistik - ma 1a

Sannolikhet och statistik

Ej deltagit/ Ej genomfört
E
C
A
Begrepp
Sannolikhet
Du tolkar en realistisk situation (t.ex. kortlek, lotto) och gör om till en matematisk modell.
Statistik
Du väljer och använder lämpliga diagram för att presentera information. Du kan tolka och granska diagram.
Procedur
Sannolikhet
Du använder lämpliga procedurer för beräkna enkla sannolikheter.
Statistik
Du bestämmer lägesmått.
Problemlösning
Du löser och analyserar enkla problem ((t.ex. räkna ut sannolikheten i vardagliga situationer) med enkelt resonemang samt du utvärderar valda metoder.
Du löser och analyserar avancerade problem (t.ex. räkna ut sannolikheten vid sammansatta händelse) med välgrundade motiveringar samt du utvärderar valda metoder och ger alternativ till dem.
Du löser och analyserar komplexa problem med välgrundade motiveringar samt du utvärderar valda metoder och ger alternativ till dem.
Modellering
Du tolkar en matematisk modell och ger ex. på en situation.
Du tolkar en matematisk modell och ger ex. på en situation.
Resonemang/Kommunikation
Du uttrycker dig med viss säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar eller visar undersökningen och förklarar på ett sätt som läraren kan följa).
Du uttrycker dig med viss säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar/ visar undersökningen och förklarar på ett sätt som läraren eller en jämnårig elev kan följa).
Du uttrycker dig med säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar/visar undersökningen och förklarar på ett sätt som andra elever kan följa).
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: