Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bluebot och Qr-koder

Skapad 2019-01-21 17:54 i Förskolan Athena Fristående förskolor
Förskola
Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som programmera, kod, höger och vänster m.m.

Innehåll

Målsättning:

Utveckla barns förmåga till att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Utveckla barns förståelse för rum, form, läge och riktning, samt föra och följa resonemang och urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 

Syfte

Att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.

Att arbeta med QR-koder är att skapa motivation och lust att lära. Barnen blir delaktiga genom att få ta del av koder som de själva kan skana. Syftet är även att öka nyfikenhet och engagemang, då ett nytt tillvägagångssätt tillförs. QR-koder bidrar till ytterligare ett sätt att kommunicera, samspela och samarbeta. Genom arbetet med QR-koder ökar vi användandet av digital teknik, samt förståelsen för densamma.

Dessa förmågor och lärprocesser kommer vi att utmana:

 

 • Att förstå och följa instruktioner

 • Att lyssna

 • Tänka i flera steg

 • Att föra matematiska resonemang

 • Samarbete

 • Turtagning

 • Planering

 • Lägesbeskrivning

 • Logiskt tänkande

 • Språk

Metoder:

-Vi skapar en adventskalender med hjälp av ett rutsystem som vi sätter upp siffror 1-24 på. Ett barn varje dag får prova på att förflytta blueboten till rätt ruta.

-Hur många knapptryckningar behövs för att komma till rätt siffra i adventskalendern?

-Vi tränar på att barnet får resonera med en kompis för att lösa problemet att ta Blueboten till sitt mål.

-Efter att  barnen har tänkt ut målet programmerar barnet med stöd av pedagog in koderna för att komma till målet.

- Vid varje siffra finns en QR-kod att scanna av och upptäcka för hela gruppen.

Utvärdering: 

Se Utvärderingsmallen Arbetslaget.

Finns att läsa i enskilt dokument på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: