Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5 Länna/Riala 2018/2019

Skapad 2019-01-21 18:11 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi kommer att öva på grundläggande sång- och instrumentkunskaper och lägga tyngdpunkten på att sjunga och spela tillsammans i större och mindre grupper samt att skapa egna melodier och text till befintlig melodi. De teoriområden vi jobbar med under terminen är: olika instrument och orkestrar, musik från Europa samt frågan om vem som äger all musik.

Innehåll

Hur ska vi jobba?

Vi spelar och sjunger i större och mindre grupper

Genomgångar av instrumentkunskaper samt tid för att öva/repetera

Genomgångar av de teoriblock vi jobbar kring

Vi använder digitala resurser för att öva/repetera

 

Vad ska du lära dig?

Praktiska sång- och instrumentkunskaper (bas, ackordsinstrument, percussion) där du spelar i större och mindre grupp

Känna igen och reflektera kring musik och instrument från Europa

Känna igen och reflektera kring olika instrument och orkestrar

Kunna skapa korta melodier samt skriva text till en melodi som redan finns

Kunna vem som äger musiken

 

 

Hur ska du visa dina kunskaper?

Genom att delta vid praktiska övningar vid sång/instrumentkunskaper

Att delta muntligt vid diskussioner

Genom skriftliga/muntliga förhör kring instrument, orkestrar, musik i Europa samt musikens ägare (eleverna deltar vid planeringen)

Genom att redovisa egen melodi samt text till befintlig melodi

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: