Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen

Skapad 2019-01-21 18:38 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Teknik
Vi har blivit inbjudna att delta i teknikutmaningen i Halmstad. Detta är en spännande möjlighet att få vara med och visa våra idéer på hur Halmstad kommuns stad kan utvecklas till det bättre för barn och ungdomar. Vi kommer att med hjälp av tekniska lösningar, programmering och problemlösning få skapa egna prototyper att visa upp på en mässa i arenan i Halmstad.

Innehåll

 

Teknikutmaningen årskurs 3 Linehedsskolan

 

Teknik

 

 

 

Syfte:

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att tek­nisk verksamhet och den egna användningen av tekniska lösningar har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

 

 

 

Förmågor i fokus:

 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 Tekniska lösningar 

 

• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

 

• Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

 

• Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 

• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

 

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 

• Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

 

• Att styra föremål med programmering. 

 

• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

 

 

 

Konkretisering av målen:

 

 Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 

Tekniska lösningar 

 

• Eleven kommer att få möjlighet att använda sig av några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger i sitt skapande av sin prototyp.

 

• Eleverna kommer i grupp att få använda tekniska lösningar där man t.ex. härmar naturen.

 

• Eleverna kommer i mindre grupper att få använda olika material för eget konstruktionsarbete av sin prototyp.

 

• Vi kommer att gå igenom och använda några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar samt använda dessa i skrift i vår produktbeskrivning.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 

• Eleverna kommer att få göra egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

 

• Vi kommer att arbeta med programmering för att styra olika saker.

 

• Eleverna kommer att få göra dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller i mindre grupper.

 

 

 

Genomförande:

 

 Vi kommer att: 

 

 • Ha en introduktion till teknikutmaningen där vi läser brevet vi fått av kommunstyrelsens ordförande.
 • Arbeta i mindre grupper med att komma fram till lösningar på teknikutmaningens problem.
 • Samarbeta med att göra skisser av våra idéer och prototyper.
 • Skapa tekniska lösningar utifrån våra skisser. 
 • Ställa ut en vinnande prototyp från klassen som hela klassen tillsammans ska representera som sin prototyp.
 • Arbeta med att göra en presentation av klassens prototyp samt dokumentera och visa resultatet på en vikvägg.
 • Delta i mässan och utställningen på arenan för teknikutmaningen i Halmstad.  

 

Bedömning:
Du visar att du kan genom att:
deltar aktivt på lektionerna och i våra diskussioner
deltar aktivt och bidrar med idéer och lösningar i din grupp
acceptera klassens vinnande prototyp och presentera den på mässan
marknadsför klassens prototyp och kan berätta om prototypen för andra på mässan
känner till de viktiga begreppen inom området och använder dessa

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: