Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och evolution

Skapad 2019-01-21 22:14 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Biologi
Teorin om evolutionen hjälper oss att förstå hur nya arter bildas och varför det är viktigt med biologisk mångfald. Genetiken beskriver hur proteiner bildas och celler delar sig. Vetenskapen om genetik hjälper oss att förstå hur arvsanlagen ärvs från generation till generation. Nya kunskaper om genteknik kan skapa nya organismer på gott och ont.

Innehåll

Syfte

 Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om :

 • Var våra arvsanlag finns och hur de är uppbyggda.

 • Hur protein tillverkas.

 • Hur celler delar sig.
 • Hur det genetiska arvet förs vidare från generation till generation.
 • Några sjukdomar eller syndrom som beror på skadad eller förändrade arvsanlag.
 • Hur arvsanlagen kan förändras.

 • Genteknik och dess fördelar och nackdelar. 

 • Evolutionen och bevis för teorin om evolutionen.

Begrepp

cell - cellkärna - ribosom - protein - kromosom - DNA - RNA - gen - genetik - kvävebaser(A-T och C-G) - celldelning (mitos och meios) - könscell - könsbundet arv - dominant anlag - vikande (recessivt) anlag - korsningsschema - mutation - genteknik - genterapi - kloning - GMO (genmodifierade organismer) - avel - förädling - bioteknik

 

evolution - variation - anpassning - naturligt urval - art 

Arbetssätt

Genomgångar, uppgifter – enskilt och i grupp, film, samtal och diskussion, laborationer, studieuppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda och förstå biologiska begrepp.

 • Föra resonemang.

Bedömningen baseras på:

 • Prov om genetik och evolutionen.

 • Arbetsuppgift om genteknik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik

Nivå 1 (Ej godkänd)
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Diskutera och Resonera
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Eleven behöver stöd i samtal om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Begrepp, modeller och teorier
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har bristfälliga kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att inte kunna beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: