👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2019-01-22 09:53 i Nolhagaskolan Alingsås
Franska revolutionen, industriella revolutionen, 1800-talet och första världskriget
Grundskola 8 Historia
I detta arbetsområde kommer vi läsa om flera revolutioner som har påverkat 1900-talet och den tid vi lever i idag på många olika sätt.

Innehåll

Arbetsområde (v. 3-17):

1700-talets revolutioner (industrialiseringen, amerikanska frihetskriget och franska revolutionen)

1800-talet (nationalism, imperialism och Sverige)

Första världskriget

Konkreta mål

Du kommer vid kursens slut förstå hur 1700-talets ökade världshandel, industrialisering, nya idéströmningar (ideologier) och revolutioner ledde fram till det första världskriget. Och hur detta fortfarande påverkar den tid vi lever i nu.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av de samhällsförändringar som skedde

-  beskriva hur människors levnadsvillkor, handlingar och värderinga påverkade den tid de levde i

- att beskriva samband mellan olika tidsperioder (dåtid och nutid). Hur hänger det ihop?

Jag kommer bedöma dina kunskaper:

- om historiska förhållanden och skeenden (hur du kan återberätta vad som hände)

- din förmåga att använda och tolka historiskt källmaterial

 

Undervisning

- föreläsningar

- filmvisning med instuderingsfrågor

- tankekartor

Uppgifter

Livet i gruvorna

Inlämning/prov:

Industriella revolutionen: prov i Dugga

Franska revolutionen och amerikanska revolutionen: prov i Dugga

Första världskriget: en tankekarta + svara på tre frågor (inlämningsuppgift)

 

Begreppslista


INDUSTRIALISERINGEN: arbetskraft, arbetsmiljö, avel, befolkningsökning,fabrik, järnväg, kapital,marknad, potatis, råvaror, skifte, skogsindustri,smittkoppsvaccin,stenkol, stål, tuberkulos, ull, urbanisering, verkstadsindustri, ångbåtar, ångmaskin

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN: "de amerikanska kolonierna", förbundsstat, kongress, indianer, lojalist, parlament, president, självständighetsförklaring, slavar, tull

FRANSKA REVOLUTIONEN: adel, Bastiljen, borgare, bönder, Code Napoleon, deklarationen om de mänskliga rättigheterna, det tredje ståndet, "eden i bollhuset", "frihet, jämlikhet, broderskap", giljotin, jakobiner, kontinentalblockaden, "kvinnotåget till Versailles", nationalförsamling, präster, revolution, skräckväldet, Wienkongressen

1800-TALET: imperialism, konservatism, liberalism, nationalism, socialism

 

 

Uppgifter

 • Livet i gruvorna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9