Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mysteriet med smitarna - Textsamtal

Skapad 2019-01-22 12:06 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Under detta arbetsområde kommer du med hjälp av boken Bröderna Lejonhjärta att få lära dig mer om begreppen demokrati och diktatur. Du kommer också få kunskap om vad det innebär att leva i en demokrati och hur det påverkar just ditt liv.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa Mysteriet med smitarna, författad av Torsten Bengtsson. Boken gavs ut 2018 och är en är en deckarhistoria. Som läsare kommer du att få vara med om ett spännande äventyr som bland annat innehåller dramatik, vänskap, mod, värderingar , aktuella samhällsfrågor och mysterier.

Innehåll

Textsamtal

Under läsningen av Mysteriet med smitarna kommer vi bland annat att träna på olika lässtrategier. VI kommer att samtala, diskutera och lyssna på varandra, men också skriva och presentera på andra sätt. Den begreppsliga förmågan arbetar vi med genom att repetera och lära oss nya begrepp som har med innehållet att göra. Den metakognitiva förmågan tränar vi genom att fundera kring vad vi lärt oss och hur vi lärt oss.

Övergripande mål Lgr11

Syfte/förmågor

Syftet med detta läsprojekt är att du ska träna dig att läsa och analysera skönlitteratur.

Vi kommer att arbeta med följande förmågor:

* förmågan att kommunicera i tal och skrift

* förmågan att läsa

 

Metoder/innehåll 

Vi kommer att använda oss av metoder som tas upp i Läslyftet för att stärka läsförståelsen och skapa goda samtal om texten. 

 

Reflektion, självskattning och pedagogbedömning

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att...

... förstå det du läser och hur du sammanfattar det du läst.

... läsa högt så att andra blir intresserade av det du läser.

... uttrycka dina egna tankar och tolkningar om boken.

... skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt. 

Bedömning av hur du har utvecklats kommer vi att  fylla  i Unikum " Nya språket lyfter".

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA

Matriser

Sv SvA
Bedömning utifrån Nya språket lyfter

1
2
3
4
5
Läsa
Jag använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Jag använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Jag läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Skriva
Jag behärskar de vanligaste reglerna för stavning, meningsbygg- nad och interpunktion och tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag behärskar användning av texttypiska drag vid skrivandet, ger omdömen och bearbetar mina texter med stöd av andras råd.
Jag använder olika tekniker för att anpassa mina texter till syfte och mottagare.
Avstämning
Jag läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av förståelse-strategier samt har ett kritiskt förhållnings- sätt till texters syfte, innehåll och form.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: