Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Wings 7

Skapad 2019-01-22 12:10 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Under hösterminen 2015 och vårterminen 2016 kommer vi bland annat att arbeta med Wings 7 (Textbook and Workbook). De temaområden som vi kommer att arbeta med är: Music, Clothes, Food, In Town och Life in Britain. Vi kommer också att lyssna på nyheter och läsa skönlitteratur (Matilda).
Grundskola 7 Engelska

Du kommer att få läsa texter och lära dig fakta (Textbook). Du kommer också att få lära dig nya ord och fraser som du kan använda när du skriftligt och muntligt ska redogöra för och diskutera musik,kläder, mat, boende och livet i Storbrittanien. Du kommer att arbeta med grammatik. Du kommer att arbeta med övningar, både muntliga och skriftliga (Workbook). 

Du kommer att läsa Matilda av Roald Dahl och jobba med läsförståelse och ordkunskap.

Du kommer att få lyssna på nyheter.

Du kommer att få skriva kortare uppsatser.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Lärarledda genomgångar
 • Arbeta enskilt och i par
 • Ha diskussioner både i smågrupper och större grupper
 • Läsa och förstå  texter som handlar om de teman vi arbetar med
 • Arbeta med hörövningar och texter
 • Arbeta med muntliga och skriftliga uppgifter
 • Arbeta med ord och fraser
 • Arbeta med grammatik
 • Läxor/prov

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen
 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något
 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag
 • Dina resultat på läxförhör och prov
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: