Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF - Driva (VT19)

Skapad 2019-01-22 12:31 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Entreprenörskap
Nu ska affärsidén förverkligas och verkställas! Det gäller att du kastar dig ut i verkligheten, möter kunder, talar med leverantörer, säljer in ert företag. UF-mässan den 5 mars känns som finalen för alla som väljer att medverka där. Mässan är ett perfekt tillfälle att sälja, mingla med näringslivet och delta i någon av alla UF:s tävlingar.

Innehåll

 

 

Uppgifter

 • Planering UF-mässan

 • Uppgift mässbesök 5/3

 • Loggbok

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
  Ent  -
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
  Ent  -
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
  Ent  -
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
  Ent  -
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
  Ent  -
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
  Ent  -
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.
  Ent  -

Matriser

Ent
UF- Driva (ENTENR) VT19

Förtydligande av PÅVERKAN

Blir eventuellt aktuellt om du förändrar eller vidareutvecklar din affärsplan. Det kan också vara så att hållbarhet är något som ni som företag ständigt kommunicerar eftersom det ingår som en del i affärsidén (social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet).
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål PÅVERKAN
Eleven redogör, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Eleven diskuterar sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Förtydligande av PROJEKTPLAN

Företagets planering uppdateras och dokumenteras löpande. Alla företag som ska ställa ut på UF-mässan behöver göra en mycket detaljerad planering för att klara den utmaning som mässan innebär. Den 5 mars är mässan på Halmstad Arena och då ska allt vara klart innan mässan öppnar! "Efter samråd av handledare" innebär en högre grad av självständighet än vad som krävs för "I samråd med handledare".
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål PROJEKTPLAN
Eleven upprättar en projektplan.
I samråd med handledare Enkel
Efter samråd med handledare Enkel
Efter samråd med handledare Genomarbetad Reviderar vid behov planen under arbetets gång

Förtydligande av GENOMFÖRA

Kunskapen visas genom att arbeta flitigt och ta ansvar. Genom att göra saker inom deadline och genom att göra vad du lovat. Du identifierar när problem uppstår och finner lösningar på dessa. Läraren är handledare och ska användas som resurs för att komma framåt i företagandet. E-nivå innebär att läraren har en stödjande roll, medan C- och A-nivån innebär att läraren har en coachande roll. Diskutera och kommunicera flitigt med läraren samt använd den feedback som ges, för att komma framåt i ditt företagande.
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål GENOMFÖRA
Eleven tar ansvar för och genomför arbetet enligt planen. Eleven identifierar och löser problem som uppstår i projektet
På ett tillfredsställande sätt I samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett tillfredsställande sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett gott sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling

Förtydligande av RUTINER

Vid det här laget bör företaget ha fungerande rutiner på plats. Dokumentation, informationsflödet och kommunikationen bör fungera. Kom ihåg att det är vars och ens ansvar att följa de rutiner som beslutats i gruppen.
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål RUTINER
Eleven följer rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande av NÄTVERK

Fortsätt nätverka med människor utanför skolan för att stärka företagets möjligheter. Använd er rådgivare som bollplank. Skaffa sponsorer inför mässan.
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål NÄTVERK
Eleven redogör för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
Redogör översiktligt
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet Skapar nätverk och samverkar i dessa

Förtydligande av LAGAR

För att ditt företagande ska vara hållbart på lång sikt så måste lagar och andra bestämmelser följas. Regler kring varumärkesskydd, patent, designskydd och upphovsrätt måste kontrolleras och efterföljas.
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål LAGAR
Eleven beskriver hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

Förtydligande av UTVÄRDERA

Under läsåret kommer du och ditt företag att befinna er i en ständig förändringsprocess. Hur slutresultatet blir är beroende av din förmåga att utvärdera ditt eget och gruppens arbete och lära av erfarenheten, för att på så sätt kunna förbättra resultatet framöver.
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål UTVÄRDERA
Eleven utvärderar gruppens eller sin egen arbetsprocess. Eleven för resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Utvärderar med enkla omdömen. Enkla resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen. Välgrundade resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen OCH ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Välgrundade och nyanserade resonemang

Förtydligande av MARKNADSFÖRA

Valfriheten är stor hur ni väljer att marknadsföra företaget. Vanligt förekommande är att man visar upp företaget på mässor, bygger en hemsida eller web-shop, gör reklamfilm etc. Mitt tips är att leta efter lyckade exempel och låta dessa fungera som inspiration.
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål MARKNADSFÖRA
Eleven marknadsför och presenterar sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande EKONOMI

I affärsplanen gör du ekonomiska planer (budget) över företagets inkomster/utgifter/resultat samt över företagets betalningsförmåga (likviditet). För att få tillräckliga kunskaper om ekonomi så gör du UFs interaktiva kurs "Smart Företagande" som ligger på hemsidan. För att klara detta kunskapsmål på E-nivå så behöver du genomföra samtliga delkurser med godkänt resultat. Du visar också att ditt företag har ordning på alla kvitton och underlag som rör pengar, och bokför regelbundet alla ekonomiska händelser i Visma eEkonomi.
E
D
Når målet på E-nivå, samt övervägande C
C
B
Når målet på C-nivå, samt övervägande A
A
Kunskapsmål EKONOMI
Eleven upprättar ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet Strukturerat
Med säkerhet Strukturerat Värderar de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: