Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyårslöften

Skapad 2019-01-22 13:29 i Rågsveds grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du skriver och berättar om dina nyårslöften som du gav eller skulle kunna ge och motiverar också dina val.

Uppgifter

  • Nyårslöften

Matriser

Sv SvA
Nyårslöften

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du skriver med ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Du skriver med ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Du skriver med ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckesindelning/stycke-markering.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en välfungerande inledning, avslutning, styckesindelning.
Du använder några sambandsord.
Du använder ofta sambandsord för att inleda och utveckla tankegångar.
Du använder kontinuerligt sambandsord för att inleda och utveckla tankegångar.
Språk
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften
Ordvalet är varierat och passar uppgiften.
Du varierar hur dina meningar är uppbyggda.
Du varierar hur dina meningar är uppbyggda, ex. genom att börja meningarna med olika ord.
Tempus används med viss säkerhet.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du missar ibland stor/liten bokstav och punkt.
Du missar sällan stor/liten bokstav och punkt.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.

Sv SvA
Nyårslöften 6A

Nyårslöften

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en redogörelse för dina nyårslöften
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en redogörelse för dina nyårslöften.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en redogörelse för dina nyårslöften.
Innehåll
Du har ett begripligt innehåll.
Du har ett relativt tydligt innehåll.
Du har ett tydligt innehåll.
Struktur
Du har i huvudsak fungerande struktur. *Uppbyggnaden går att följa.
Du har relativt väl fungerande struktur. * Uppbyggnaden är tydlig. * Du använder enkla sambandsord t.ex. och, men * Du prövar styckeindelning
Du har relativt väl fungerande struktur. *Uppbyggnaden lyfter texten. * Du använder sambandsord * Du gör en styckeindelning
Språk
* Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande * Tempus (verbens tidsform) är i huvudsak fungerande
* Meningsbyggnaden är relativt fungerande * Tempus (verbens tidsform) är oftast fungerande
* Meningsbyggnaden är fungerande och varierad * Tempus (verbens tidsform) är väl fungerande
Skrivregler
* Du använder stor/liten bokstav på ett i huvudsak fungerande sätt * Du stavar som orden låter
* Du använder stor bokstav, punkt och kommatecken på ett relativt fungerande sätt * Du har vissa stavfel som inte stör förståelsen
* Du använder stor bokstav, punkt och kommatecken på ett fungerande sätt * Du har få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: