Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: Former och mönster

Skapad 2019-01-22 14:08 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Former och mönster.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen undersöker flera olika fenomen och är intresserade av att lära sig nya saker. De kunskaper barnen redan har utgår vi ifrån och sen får de barn som vill veta mer utforska.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -

 

Mål -

Vi vill uppnå en verksamhet där barnen har fått en inblick i mönster och former. Barnen ska utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp samt utveckla sin förmåga att se och resonera kring former och mönster.

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- Benämner olika former.

- Visar intresse för sortering och olika sätt att sortera.  

- I den fria leken använder sin fantasi och använder dessa ord och begrepp.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

1. Vi använder oss av aktivitetskortet Sortera former ifrån Aktivitetskort Matematik i förskolan. Vi visar barnen tre burkar med färdigsorterade pärlor. Vi diskuterar hur pärlorna ser ut. Sedan råkar vi spilla ut alla pärlor. Barnen får då försöka sortera pärlorna efter färg, storlek samt form eller på vilket sätt de själva vill. Vi diskuterar och lyssnar hur barnen tänker att de ska sortera. Vi inspirerar barnen genom att de får hjälpa till att sortera alla pärlor på sitt sätt. Vi som pedagoger kan sedan utmana barnen genom att lägga till fler saker som går att sortera och vi kan även lyssna på barnen hur de skulle vilja fortsätta.

2. Vi använder oss av aktivitetskortet Lika på lika ifrån Aktivitetskort Matematik i förskolan. Vi diskuterar hur korten ser ut och sen får barnen placera korten på spelbrickan. Vi fortsätter diskutera olika former.

 

Förutsättningar

Superpolisgruppen 1-3 år har samling efter fruktstund på torsdagar i samlingsrummet. Johan leder samlingen och Tarja dokumenterar med kamera och papper och penna. Detta är något vi gör många gånger för att barnen i denna grupp ska få repetition.  

Dokumentation

Vi dokumenterar den pedagogiska processen hos barnen genom observationer, där vi skriver ner vad barnen säger, samt fotografering med kamera.

Förberedelser

Vi plockar fram plastmappen med iordningställt material( pärlor i olika storlek och färg samt form.) Se till att ha kamera och papper och penna till hands.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: