👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bi Hjärnan, nervsystemet och sinnesorganen LIG 04f HT-19

Skapad 2019-01-22 14:20 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi

"Människans hjärna utgör den yttersta gåtan: hur kan en vävnadsmassa med konsistens som ett rått ägg vara ansvarig för din själ, dina tankar, din personlighet, dina minnen och känslor och t o m ditt aktuella medvetande?" ( Ur förordet till boken Hjärnans mysterier av Susan A Greenfield, Det Bästa 1997.)

Innehåll

Mål

Du kommer att få lära dig nervsystemets byggnad och funktion och använda dina kunskaper till att förklara vad som händer vid t.ex. en reflexrörelse.
Du kommer också att lära dig hur dina sinnesorgan fungerar.


 

 

Arbetets innehåll


Under arbetet kommer vi att studera följande
- Hur nervcellerna, nerver och ryggmärgen är uppbyggda och fungerar
- Hjärnans delar och olika funktioner
- Att det finns ett självständigt nervsystem som styr livsviktiga funktioner
- Skillnaden mellan en reflex och en medveten rörelse
- Några vanliga skador och sjukdomar i hjärnan och nervsystemet


Arbetssätt och redovisningsform


Vi kommer att ha genomgångar i Titano Biologi. Undervisningen  kommer varvas med genomgångar, instuderingsuppgifter och eget sökande.
Du kommer att få göra flera små undersökningar.

Vi arbetar med området vecka 36 - 38/39

 

Visa din kunskap - Bedömning


Du får redovisa din kunskaper löpande vid genomgångar och diskussioner. 
Deltagandet i de övningar/praktiska uppgifter vi gör.

 

Reflektion

Varför är det så viktigt att vara rädd om sin hjärna?
Hur kan du hjälpa till att skydda den?
Om du var tvungen att välja bort ett sinne, vilket skulle du ta bort? Motivera!

Vad är det mest användbara du tar med dig från detta arbetsområdet?

Jag skulle fått ut mer av detta arbetsområdet om….

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
NF Kunskapstabell Biologi 7-9

Insatts krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 10
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.