Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2019-01-22 14:26 i Tallbacken förskola Flen
Förskola
Vi kommer under våren ha fokus på språkutvecklande aktiviteter. Detta genom högläsning, berättande, att samtala om texter samt att utveckla läsmiljön så den inspirerar och väcker barns nyfikenhet.

Innehåll

Varför:

Vikten av högläsning lyfts i den reviderade läroplanen för förskolan och det finns tydliga kopplingar mellan högläsning för barn och deras ordförråd i förskoleåldern. Därför kommer vi att arbeta med aktiviteter som främjar barnens språkutveckling.

Hur kommer vi arbeta med detta:

• Barnen har tillgång till böcker i verksamheten och målet är att läsa och samtala om texter, både planerat och spontant vid olika tillfällen under en dag.

• Vi besöker biblioteket.

• Vi använder oss av Polyglutt och Penpal

• Flanosagor och rörelsesagor.

• Rim och ramsor

• Vi skapar tillsammans med barnen en inspirerande läsmiljö som lockar barnen till att utforska böckernas värld.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: