Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den franska revolutionen

Skapad 2019-01-22 14:48 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Ett moment om franska revolutionen i ÅK 8

Innehåll

Liberté, égalité, fraternité (Frihet, jämlikhet, broderskap) skanderades högt på Paris gator sommaren 1789. 

I detta moment kommer vi undersöka vad franska revolutionen innebar och varför den bröt ut. Vi kommer dels ha föreläsningar och anteckna och dels jobba i smågrupper med en specifik person som varit central i revolutionen. 

 

När momentet är slut ska ni kunna följande:

 • Hur samhället såg ut före revolutionen och hur detta påverkade att revolutionen bröt ut.
 • Upplysningsidéerna och deras påverkan på revolutionen. 
 • Några orsaker till att revolutionen bröt ut.
 • Några centrala begrepp.
 • Några viktiga personer och händelser från revolutionen.
 • De mänskliga rättigheternas uppkomst och betydelse för tiden efter revolutionen och ända fram till idag.
 • Vem Napoleon Bonaparte var och vad han gjorde med revolutionens idéer efter han tagit makten 1799.
 • Några konsekvenser (kortsiktiga och långsiktiga) av revolutionen.  

 

Vi kommer avsluta detta moment med små redovisningar av smågruppsarbetena och ett prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Franska Revolutionen

Kunskap om tidsperioden
Den industriella revolutionen, Revolutioner och nya idéer, framväxten av ideologier, kolonialism och imperialism, nationalism, demokrati och diktatur.
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under tidsperioden.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven kan ännu inte se orsaker och konsekvenser av historiska skeenden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Idéer och värderingar
Eleven kan ännu inte förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven ger utvecklade och relativt väl underbyggda förklaringar till hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven ger välutvecklade och väl underbyggda förklaringar till hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinjer
Samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika inom kulturmöten, tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källmaterial och källkritik
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: