Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lästema

Skapad 2019-01-22 15:44 i Almåsskolan Mölndals Stad
Detta är en mall med rubriker som används av alla ämnen i skolan. Den kopplas till matris för bedömning.
Grundskola 4 – 9 Svenska
Vi kommer att studera Deckar-, Fantasy-, och Science Fictiongenren.

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om

- Olika litterära genrer

- Olika litterära grepp

- Hur man har ett boksamtal/en bokpresentation

I undervisningen kommer vi att

- Läsa en valfri bok ur någon av de genrer vi går igenom

- Gå igenom hur man skriver personbeskrivningar, miljöbeskrivningar ock så vidare

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

- Skrivuppgifter

- Avslutande bokpresentation

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Sv
Ämnesmatris Lgr 11 ─ Svenska 7-9

Skriva
Texttyper
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva
Berättande text
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Tala
Muntlig framställning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: