Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 ht-19

Skapad 2019-01-22 16:15 i Backa skola Tanum
Grundskola 2 Svenska
Svenska med ”Livet i bokstavslandet” som bas.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Du ska få lära dig att läsa och skriva.

Du ska få lära dig att berätta och lyssna.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få lära dig om alfabetet med hjälp av läromedlet ”Livet i bokstavslandet”.

Du ska få öva på att skriva bokstäver både för hand och digitalt.

Du ska få träna på stavning och att skriva med läxa varje vecka baserad på i ”Livet i bokstavslandet”.

Du ska få träna på ljudstridig stavning.

Du ska få lära dig textsamtal: förutspå, utreda nya ord och uttryck, ställa frågor samt sammanfatta.

Du ska få lära dig om olika sorters text som: berättande, instruerande och beskrivande text.

Du ska få skriva ord och enkla texter med hjälp av bilder. 

Du ska få träna på att skriva egen berättande text.

Du ska få berätta om något du läst.

Du ska få skriva och rita om något du läst.

Du ska få träna på egen läsning.

 

Tidsplan:

Vt- 19

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Diagnoser efter några kapitel i ”Livet i bokstavslandet”.

Skolverkets bedömningsstöd i svenska åk 2 ht.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: