Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Människokroppen

Skapad 2019-01-22 16:47 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 9 Biologi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Detta arbetsområde kommer vara uppdelat i två delar. I den första delen kommer vi att fokusera på grunderna i funktionen och uppbyggnad av kroppen och på våra allra viktigaste organ vi kommer även koppla detta till hälsa. I den andra delen kommer vi fokusera på kontroll av kroppen.

Innehåll

Tidsperiod

v.2-8

 

Vi kommer att dela upp momentet i tre delar.

Del 1 - handlar om celler, blodomlopp, andning, matspjälkning, skelett, muskler & hälsa.

Del 2 - fokuserar på nervceller och hjärnans funktion.

 

Vad ska jag lära mig? Efter momentet ska du… 

Del 1:

 • Veta vilka organeller som finns i en djurcell samt vad en cell behöver
 • Känna till begreppen stamcell & tumör.
 • Ha kunskap om ämnen som vi behöver och måste äta.
 • Kunna beskriva matens väg genom kroppen, vilka organ som samverkar samt deras funktion.
 • Känna till våra andningsorgan och varför vi andas.
 • Känna till vårt blodomlopp och vilka uppgifter blodet och hjärtat har.
 • Känna till hur vårt immunförsvar fungerar samt de viktigaste organen och delarna för att immunförsvaret ska fungera.
 • Veta hur kroppen blir av med avfallsämnen
 • Förstå samband mellan mat och hälsa samt ge några exempel på sjukdomar som kan uppstå i matspjälkningsorganen, andningen, blodomloppet, immunförsvaret, i musklerna samt skelettet.

 

 

Del 2:

 • Känna till hjärnan och nervsystemets olika delar
 • Känna till några vanliga sjukdomar som kan drabba hjärna och nervsystem
 • Veta hur våra sinnesorgan fungerar samt hur de tar emot signaler

 

Begrepp:

Se biologiboken s.245-326

 

Hur ska jag visa det? 

 • Deltagande på lektion samt genom att göra de uppgifter som finns på ONENOTE! 
 • Genomförandet och laborationer och undersökningar med tillhörande dokumentation.
 • Dina kunskaper om del 1 visar du genom att lämna in en Inlämningsuppgift. 
 • Dina kunskaper om del 2 visar du genom att skriva ett Prov.

 

Bedömningen visas i matrisen nedan.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Genomgångar & filmer
 • Svara på frågor i boken
 • Praktiska undersökningar
 • Uppgifter och övningar

 

 

Detaljerad tidsplanering samt uppgifter som görs under lektionerna hittar ni även på onenote: 

 

Vecka

Mån

Tis (tk)

Ons

Uppgifter att göra på OneNote/UNIKUM

 

 2

Självskattning - genomgång av prov etc.

Intro Teknisk design

Intro cellen

Kroppen del 1 - Cellen

3

Matspjälkning

Produktutveckling

Ämnen i maten - Laboration

Kroppen del 2a & 2b

4

Respiration & cirkulation

Produktutveckling

Respiration & cirkulation - undersökningar

Kroppen del 3 (undersökningar)

5

Blodsagan

Produktutveckling

Blodsagan

Blodsagan - lämnas in på UNIKUM

6

Huden

Marknadsföring  Logga & säljande text

Skelett & muskler

Undersökningar

Kroppen del 4 & 5

7

Nerver

Hjärnan

Sinnen

Undersökningar

Plugga till provet

8

Repetera

Repetera

Prov - nerver

Plugga till provet

9

LOV

LOV

LOV

 
 

Uppgifter

 • Blodsagan (Biologi)

 • Prov - Nervsystem och hjärnan

 • Fördjupningsuppgift - människokroppen

 • Blodsagan (Biologi)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi - Människan

Hälsa

Använda kunskaper i biologi för att ta kunna diskutera och ta ställning i frågor som rör hälsa
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Hälsa
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och då skilja på fakta och värdering samt:
Du formulerar ställningstaganden med enkel motivering samt beskriver en tänkbar konsekvens.
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussioner
I diskussioner ställer du frågor och bemöter åsikter och argument som:
... på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
... på ett sätt som för diskussionerna framåt.
... på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Begrepp

Använder biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i människokroppen
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Begrepp
Du har kunskaper om människokroppen och dess organ och kan förklara det genom att:
... ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
... förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
... förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband i människokroppen
Du kan resonera ... genom att visa på ... samband som rör människokroppens byggnad samt funktion.
...enkelt resonemang ..och visar på enkla identifierbara samband
...utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ...och visar då på förhållandevis komplexa samband
...välutvecklade och väl underbyggda resonemang ...och visar då på komplexa samband

Undersökningar & dokumentation

Genomföra systematiska undersökningar samt dokumentera dessa.
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Undersökningar
Du kan genomföra undersökningar efter given planering och använda utrustning på ett:
... på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
... på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
... på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Resultat och slutsatser
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ... slutsatser med ... koppling till biologiska modeller och teorier.
...enkla... ..viss
...utvecklade... ...relativt god...
...välutvecklade... ...god...
Dokumentation
Du gör dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
enkla dokumentationer
utvecklade dokumentationer
välutvecklade dokumentationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: