Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP- idrott och rörelse på fritids

Skapad 2019-01-22 20:38 i Skebo fritidshem Norrtälje
FRIPP- idrott och hälsa på fritids.
Grundskola F – 6
Inom fritids verksamhet har vi möjlighet till att utmana och skapa ett lustfyllt lärande då fokus utgår från elevers intresse och behov.

Innehåll

Idrott och rörelse på fritids

 

Tidsperiod ht. 2019

 

Förmågor och centralt innehåll: 

Undervisningen i fritidshemmet ska behandla följande innehåll:

 • Undervisningens ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
 • I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljö som integrerar omsorg och lärande.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.  
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. 
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. 
 • Livsstilens betydelse för hälsan, tillexempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
 • Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserad och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. 

 

Arbetssätt och arbetsformer

 

 • I samling i gymnastiksalen ges du möjlighet till att använda språket när du lämnar förslag på aktiviteter som du vill genomföra. Sedan i en sluten röstning övar du dig på att ta ställning genom att använda din rösträtt. Beroende på vilket förslag som du lämnat angående lek eller sport hjälper vi pedagoger dig att konkret synliggöra om förslaget är genomförbart. Om det finns behov för ytterligare förslag på lek eller sport hjälper vi pedagoger till med det.

 • Ges det tillfälle att samtala om idrott och hälsa så gör vi pedagoger det tillsammans med er elever.
   
 • Tillsammans genomför vi sedan förslaget/förslagen som röstats fram.

 • Slutligen i samlingen får du ge positiv feedback på aktiviteterna, samtidigt synliggörs då ditt eget arbete med de demokratiska principerna och om det finns behov för att lyfta dem, så gör vi det tillsammans, samt att vi skapar då förbättringar inom de demokratiska former som finns till nästa tillfälle.

 

Hur utvärderar vi verksamheten?

 • Du utvärderar aktiviteterna tillsammans med pedagogerna i samlingen.

 • Vi pedagoger genomför även en egen utvärdering i hur vi upplevt att aktiviteten genomförts.

 • Därefter kommer verksamhetens genomförande utvärderas i dialog med eleverna och förändringar ordnas där det krävs.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: