👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentkunskap år 6 Hkk

Skapad 2019-01-22 20:50 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
För att göra smarta val i vardagen behöver man kunskap, tid och pengar. Kunskap får man genom att söka fakta, ställa frågor och prata med andra. Det är också viktigt att våga prova nya saker och använda alla sina sinnen. Med rätt kunskap går det att göra smarta val så att man mår bra, skonar miljön och får tiden och pengarna att räcka.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

-planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
-hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.
- värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Visa källbilden

Centralt innehåll som arbetsområdet fokuserar på:

recept och instruktioner, läsa och följa.

planera det praktiska arbetet

hygien rengöring

redskap och utrustning

kunna sätta ihop måltider utifrån matcirkeln och tallriksmodell

några miljömärkningar och dess betydelse

vad är reklam och konsumentinformation på en förpackning? vad är det för skillnad dem emellan?

 • ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 •  
 • jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris, hälsa-och miljöpåverkan

Arbetssätt och undervisning

Diskussioner om reklam, konsumentinformation och hur man kan tänka när man göra olika val av varor.

Lärarledd genomgång av reklam och konsumentinformation, samt vad man kan tänka på när man skall välja en vara utifrån hälsa, ekonomi och miljö. 

Praktiskt arbete i köket med tillagning av måltid efter recept , disk, rengöring av arbetsplats och dukning.

Du ska träna dig i att kunna beskriva och bedöma arbetsprocessen.

Du ska träna dig i att göra olika val av varor t.ex. flingor och motivera/resonera varför du gjorde det valet utifrån hälsa, ekonomi och miljö.

 

Visa vad du lärt dig

Praktiskt visar du din kunskap genom att tillaga olika måltider och göra för- och efterarbete ex ta fram rätt ingredienser, duka, diska osv.

Du visar också det du lärt dig genom att vara delaktig i diskussioner under lektionerna, skriva reflektioner och utvärderingar på papper och lämna till läraren.

Du ska kunna föra ett resonemang om hur väljer för vara och motivera det utifrån hälsa, ekonomi och miljö.

Du skall också föra resonemang om arbetsprocessen och resultaten i köket. ( Om planering samarbete metoder)

Du skall också visa att du kan förklara skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

 

Bedömning

Jag bedömer också förmåga att utföra de praktiska uppgifterna i köket, planera, tillaga, äta och efterarbete i köket.

Jag bedömer också din utvärdering kring ditt arbete i köket.

Jag bedömer också din förmåga att förstå information och reklam och förklara skillnaderna dem emellan genom ett skriftligt prov.

Jag bedömer din förmåga att resonera utifrån hälsa, ekonomi och miljö, när du gör ett val av ett livsmedel, detta sker genom ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6