Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mut

Skapad 2019-01-23 08:36 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi kommer att lära oss hur man kan prata om mod och andra känslor samt hur man använder personliga pronomen i dativ.

Innehåll

 

 Syfte (Varför ska vi lära oss detta)

         

Vi ska lära oss att förstå olika slags texter kring berättelsen om mod 

 

Vi kommer att läsa olika texter i boken och på internet om olika berättelsen

Dessutom kommer vi att använda verben "danken, glauben, gratulieren, helfen". 

Mål (Vad ska vi känna till/ kunna)( Hur ska kunskapsmålen bedömas? När ska kunskapen bedömas? Vilka kunskaper/mål ska eleven uppnå?)

Vi ska känna till olika strategier för att förstå texter. Genom att lära sig olika begrepp kommer vi att skaffa oss förmågan att kommunicera i tal och skrift om hur man kan uttrycka känslor samt hur man kan använda personliga pronomen i dativ. 

Ni kommer att kunna visa kunskaper både under lektionstid enskild och i grupp.

 

 

 

·   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

·   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

Vi kommer att arbeta med följande frågor

 

Hur kan man prata om mod, osäkerhet och andra känslior?

Hur använder man verben "danken, glauben, gratulieren und helfen"?

 

 

                                   

På fredagar kommer vi att arbeta med dessa moment genom att arbeta med olika sångtexter eller med film. 

 

Vi kommer på de andra lektionerna att arbeta med boken Genau 2.

Vecka 38       textbok sid 16-18

                      arbetsbok sid 19-26

Vecka 39      textbok sid 19-21

                      arbetsbok sid 26-29

Vecka 40       textbok sid 22-25

                      arbetsbok sid 30-32

 aktuell lektion: "30 Jahre Deutsche Einheit"

Vecka 41       repetition

 

 

 

 

   

 

Matriser

M2
Moderna språk matris, Tyska 7-9 (ur HEJA!)

Bedömning på E-nivå
Bedömning på D-nivå
Bedömning på C-nivå
Bedömning på B-nivå
Bedömning på A-nivå
Förstå innehåll i talad tyska
 • M2
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Förstå innehåll i tysk text
 • M2
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i korta och enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Beskriv & kommentera talad tyska
 • M2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
beskriv & kommentera tysk text
 • M2
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. du följer budkskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Metod för att förstå det du lyssnar på
 • M2
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
metod för att förstå det du läser
 • M2
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Bearbetning av olika slags texter
 • M2
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Skriver & pratar tyska med stöd av olika medier
 • M2
 • M2
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja ett enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkelt talat språk som du hör från olika medier och använda det på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig förmåga
 • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Skriftlig förmåga
 • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Förbättring av redovisningar
 • M2
 • M2
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Uttryck dig muntligt på tyska
 • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig också på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
uttryck dig skriftligt på tyska
 • M2
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig också på något sätt till dem som läser, till budskapet och till situationen.
Metod för att förstå & bli förstå - muntligt
 • M2
 • M2
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra.
Metod för att förstå & bli förstådd - skriftligt
 • M2
 • M2
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Kulturen i tysktalande länder
 • M2
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: