Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för VT2020 i somaliska Åk 4-5

Skapad 2019-01-23 09:30 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Pedagogisk planering VT2020 i somaliska Åk 4-5. Eleverna ska lära sig att skriva, läsa och tala i olika område såsom natur, djur, ordkunskap, korta och långa meningar, läsa olika sagor och texter.

Innehåll

Syfte:

Syftet med denna period är att eleven ska få möjligheten att utöka sin läsförmåga inom sitt modersmål, men även att ge eleven en chans att använda sitt modersmål på ett sätt som hjälper de att utveckla sitt språk. Vi kommer arbeta med kortare meningar men även försöka läsa korta berättelser med ett enkelt språk.

Målet med undervisningen är att du ska:

Eleverna ska kunna läsa och skriva korta och långa meningar

Målet med denna period är att jag som lärare/pedagog ska ge mina elever en chans att förbättra sina läskunskaper inom deras modersmål. De får även en chans att använda sitt modersmål som ett medel för sitt lärande. Eleven får även möjligheten att träna på sitt skrivande genom att skriva korta meningar till bilder och därefter utveckla detta till en berättelse.

Detta gör vi skolan:

I skolan kommer vi arbeta med meningsuppbyggnad i rätt ordföljd. Eleven kommer att få bilder som de ska skriva en kortare bildtext till och därefter utveckla detta till en berättelse. Eleverna kommer även utvärdera sin egen och andras berättelser. Jag som pedagog/lärare kommer finnas tillgänglig för att hjälpa eleverna att hålla den röda tråden genom berättelsen.  

Detta bedöms:

Jag som pedagog/lärare kommer att bedöma eleverna utifrån deras medverkan på lektionerna samt deras berättelser och utvärderingar.  Jag kommer även bedöma elevens läs – och skrivförmåga.

Matriser

Ml
Modersmål åk 4-6 Lgr11

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du talar tydligt
Du talar med rätt uttal och betoning
Du framför aktivt dina åsikter i en diskussion
Du berättar spontant om egna erfarenheter
Du berättar om böcker du har läst
Du återger en faktatext
Du förstår instruktioner och utför dem
Du skriver brev, vykort och meddelanden
Du skriver enkla berättelser
Du skriver en berättelse om vardagliga händelser, handlingen i en film eller bok
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du börjar tala med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du talar med viss anpassning till olika syften, mottagare och sammanhang
Du anpassar ditt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du börjar rätta ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du rättar ditt språk efter modersmålets språkliga strukturer
Du använder modersmålets språkliga strukturer på ett korrekt sätt både muntligt och skriftligt
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser både högt och tyst
Du läser med god intonation
Du läser åldersanpassade texter
Du läser åldersanpassade texter med förståelse
Du läser ungdomslitteratur och olika slags texter
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför med svenska seder, bruk och traditioner
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Du talar om skolgång i områden där modersmålet talas och jämför med skolgången i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: