👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trolldeg

Skapad 2019-01-23 09:57 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Tillsammans med barnen ska vi skapa egna kakor, bullar dylikt till vår cafe hörna i rollrummet.

Innehåll

Syfte och bakgrund

- Utveckla vår rollhörna på avdelningen.

- Främja barnens lek med nya lekredskap

- Utforska nya tekniker

Mål

- Att barnen själva ska få göra våra nya lekredskap till vårt cafe inne i rollrummet.

- Utveckla roll leken på avdelningen. 

- Utforska nya tekniker.

- Se vad som händer med degen när vi sätter in den i ugnen utforska den kemiska reaktionen tillsammans. 

Arbetssätt/metod

Skapa trolldeg tillsammans med barnen, därefter ska dem få skapa sina egna bakverk till vår café hörna. 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016