Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk Åk 7

Skapad 2019-01-23 10:05 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Ett teoretiskt och praktiskt arbete i åk 9 om återbruk.
Grundskola 9 Slöjd
Ett praktiskt arbete om återbruk åk 7

Innehåll

Syfte

Ni ska få en ökad förståelse för samarbetet mellan människa och natur.
Ni ska få en ökad förståelse för hur ni kan skapa en ny produkt av en eller flera gamla produkter.
Ni ska få en ökad kunskap i hur ni dokumenterar arbetsprocessen i ord och bild digitalt.

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

Eleven ska skapa en ny produkt av en eller flera gamla produkter.
Produkten ska vara personlig som speglar dig i färg, form och funktion.
Arbetsprocessen med produkten ska dokumenteras fortlöpande, digitalt i ord och bild.

Vid avslutad kurs redovisas elevens arbetsprocess individuellt, digitalt i ord och bild.

Uppstart

Genomförande

I uppgiften kommer ni att få använda återbrukat material som vi erhåller från skolan. 

Vi bedömer:

Din förmåga att utveckla egna idéer.
Din förmåga att formge och framställa slöjdföremål.
elevens förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt.
elevens förmåga att omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföreålets kvalitet.

Uppgifter

 • Portfolio

 • Uppgiftsbeskrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: