Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling Ekorren gul

Skapad 2019-01-23 13:07 i Trollskogen 2 Borlänge
Språkutveckling
Förskola
Temat: Läsa och berätta Fokusfråga: Hur utvecklar vi barnens språk genom att läsa och berätta?

Innehåll

Syftet

Barnen ska lämna förskolan med de bästa språkförutsättningarna. De ges möjlighet att utveckla sin kommunikation med andra barn och med pedagoger. Vi vill utveckla barnens ordförråd och kommunikativa funktioner genom symboler genom att skapa lust och använda oss av barnens nyfikenhet. 

 

Förskolans förbättringsmål är Språkutveckling.

Pedagogerna ska ge alla barn ett rikare ordförråd och tillgång till större språkutrymmen.

Målkriterier

 • Arbetslagen skall hitta strategier för språkutveckling tex klappa stavelser. 
 • Tydlighet kring hur språkutrymme skall synas och finnas i verksamheten. När? Hur? Vad?
 • Symbolers kommunikativa funktioner.
 • Använda metoder ur TRAS boken.

Kartläggningsverktyg

 • BRUK
 • TRAS

Metoder

Vi har olika aktiveter olika dagar som måndagar har vi ex språk då vi gör olika aktiviteter som är lärande och utvecklande för språket. Vi har tema läslyftet där vi försöker få in så mycket under hela veckan inom dem olika kategorier som digitaliseringen även under samlingen och uppdelningen under dagen då vi delar in dom i tre mindre grupper och tar in dagens aktivitet. Vi har olika aktiviteter måndag till fredag. Andra samlingen pratar vi hur dagen har varit och vi reflekterar med barnen och dom berättar vad dom gjort och barnen berättar hur dom upplevde aktiviteterna och på så vis vi kan ändra och tänka över vad som var bra och mindre bra. Olika pedagogerna vid olika gör det tillsammans med barnen dagligen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: