Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3-år gruppen Vårtermin

Skapad 2019-01-23 14:26 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Vi lägger grunden för barnens livslånga lärande genom: Att stimulera barns lek-och språkutveckling. Att stimulera barns motoriska utveckling. Att stimulera barns skapande utveckling. Mål från Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019: I december 2019 har alla pedagoger på förskolan Vallmon ett synligt positivt förhållningssätt, så att barnen får växa i sin positiva identitet och konflikter undviks.

Innehåll

Datum: 2019 januari- maj varje onsdag 

Ansvariga för aktivitet: Edisa och Irina, språkstöd Habiba

Barngrupp: 3-åriga barn från Utforskarna och Trollet

Material: Läroplan/Verksamhetsplan. Uppdragskort med olika aktiviteter (utomhus och inomhus), hinderbana, skapande material, sångkort.

Nulägsbeskrivning: Vi har 16 treåriga barn från båda avdelningar som är delaktiga i våran grupp. Vi kommer att ha aktiviteter både inom- och utomhus. Barnen ligger på olika kunskapsnivåer och har olika intresse, därför vi kommer att försöka anpassa aktiviteter till olika behov och intresse. 

Beskrivning av aktivitet med ett syfte: Vi kommer att ha olika aktiviteter som innehåller grov-och finmotorik utveckling, social samspel, arbete i gruppen. Vi vill att barnen ska lära sig vänta på sin tur, hjälpa varandra, dela med sina kompisar, turas om och allt annat som kan öka social kompetens hos alla barn. Vi lägger fokus på barnens jämställdhet och delaktighet, alla ska känna sig lika värde. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: