Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar åk 2

Skapad 2019-01-23 14:56 i Hågadalsskolan Uppsala
Vi lär oss skillnaden mellan blandningar och lösningar, och hur man skiljer ämnen åt.
Grundskola 2 Kemi NO (år 1-3)
Vi lär oss skillnaden mellan blandningar och lösningar. Vi undersöker hur man kan skilja ämnen åt.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • utföra enkla experiment som handlar om att separera olika lösningar och blandningar och skillnaden mellan dem. Vi gör detta tillsammans.
 • berätta om våra experiment och vad du lärt dig om skillnaden mellan blandning och lösning och hur man skiljer dem åt.
 • skriva eller rita om experimenten samt berätta och jämföra med andra.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • du deltar aktivt i experimenten

 • skriva eller rita om experimenten i din NO-bok och jämföra med en kompis.

 • vara aktiv i våra diskussioner

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • om enkla lösningar och blandningar och hur man kan separera dessa genom filtrering.
 • att göra enkla experiment och ställa en hypotes.
 • att dokumentera dina experiment. 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi kommer att ha genomgångar i helklass om och ge exempel i vår omgivning på olika lösningar, blandningar och filtrering.
 • Vi gör undersökningar och experiment.
 • Vi ser undervisningsavsnitt om lösningar.
 • Vi lär oss att ställa hypoteser, utföra experiment och att fundera över resultatet och dra slutsatser.
 • Vi gör gemensamma dokumentationer samt enskilda av våra experimentet.
 • Vi ställer frågor och är nyfikna, jämför och diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: