Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår snurriga jord - Jorden, solen och månen.

Skapad 2019-01-23 15:41 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Har du någon gång tänkt på hur stor rymden är och vad som finns där ute? Har du funderat över vad en stjärna egentligen är och hur stjärnorna är placerade på himlen? Vad är det som egentligen gör att vi har fyra olika årstider? Varför är det natt på vissa platser på jorden när vi har dag här i Sverige? Vad är månen för något och vad är det som påverkar att den ändrar utseende dag från dag? Följ nu med så ska vi försöka få svar på alla dessa frågor!

Innehåll

Centralt innehåll

 • Jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.
 • Månens olika faser.
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Mål - du ska kunna:

 • Visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • I samtal om årstider berätta om förändringar i naturen.
 • Göra enkla observationer av årstider.
 • Utföra enkla undersökningar som handlar om naturen.

Hur ska du arbeta med detta område?

 • Du kommer att utföra enkla undersökningar av hur månen ser ut under fyra veckor.
 • Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet, läsa texter, titta på filmer, diskutera tillsammans.
 • Du kommer att arbeta enskilt, tillsammans med kamrat och i helklass.
 • Du kommer att få möjlighet att öva på de olika förmågorna.
 • Du kommer att ges möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor inom arbetsområdet.
 • Du kommer att få och ge kamratbedömning.

 

Vad kommer att bedömas?

 • Hur väl du kan berätta om varför vi har olika årstider.
 • På vilket sätt du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer få jämföra hur månen ser ut vid olika tidpunkter. Du kommer att få se samband mellan jorden, månen och solen och hur det påverkar våra årstider samt varför vi har dag och natt.

 

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på att berätta om hur solen, månen och jorden rör sig. Du kommer även få öva på att beskriva varför vi har olika årstider så att kamraterna förstår. Du kommer också att få träna på att skriva olika texter.

 

Procedurförmågan

Du kommer få undersöka hur månen ser ut.  

 

Begreppsförmågan

Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområdet. Vi kommer att lära oss vad begreppen betyder och träna oss på att använda begreppen när vi pratar och skriver.

 

Metakognitiva förmågan

Du kommer att få pröva och ompröva dina tankar allt eftersom du tar del av dina kamraters tankar och åsikter. Du kommer att få öva på att bedöma ditt egna och andras resultat genom kamratbedömning.

 

Viktiga ord och begrepp

månens olika faser

nymåne

halvmåne

fullmåne

stjärna

stjärnbild

omloppsbana

gravitation

årstid

rotera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: