Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska som Modersmål, Förskolan 2020-08-26

Skapad 2019-01-23 16:54 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola F Modersmål
Bienvenidos a la asignatura del Español como lengua materna. Vi fokuserar på välbekanta områden och jobba med färger, siffror, mat, djur, kroppsdelar. Vi jobbar med sagor och pekböcker, digitala läromedel, videoklipp och spel. Vi leker oss fram till kunskap och jobbar efter barnets egna förmågor och intressen.

Innehåll

Syfte

Målen och planering utgår ifrån syftet i Lgr 11 

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna ...

   

Arbetsformer och materiel

Arbetsformer: gruppövningar, parövningar, individuellt arbete, läsning (på vilket sätt? - bör preciseras), skrivning (på vilket sätt? - bör preciseras), muntliga redovisningar, muntliga framträdande, etc.

Materiel: lärobok, övningsbok,litterära verk, autentiskt material i form av tidningar, teveprogram, arbetsblad, stencil, CD-skiva, film, språkprogram på nätet, etc.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
LPP i modersmål för FSKL

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner igen alfabetet i modersmål.
Du bekantar dig med bokstäverna och dess uttal.
Du vet att en skriven bokstav har ett ljud (LUS 3).
Du känner igen ditt namn (LUS 1).
Du känner till läsriktningen (LUS 2).
Du gör enkla jämförelser (ljud, bokstäver mellan modersmål och svenska t.ex. i ditt namn och korta ord).

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du skriver ditt förnamn.
Du känner till skrivteckens form och riktning.
Du skriver ditt efternamn.
Du skriver av vissa korta ord och gör enkla jämförelser och beskrivningar (ordens längd, antal stavelser i ordet).

Språkproduktion och språkförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår en enkel instruktion av 2-3 led.
Du återberättar enkelt vardagliga händelser.
Du återberättar vardagliga händelser på ett mer utvecklat sätt.
Du berättar enkelt var du bor och hur du bor.
Du deltar i samtal och dialog på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och uttrycker dåtid, nutid och framtid.
Du berättar enkelt om din familj och du nämner familjemedlemmar.
Du samtalar om vissa vardagliga ting på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder pluralformen av vissa substantiv.
Du lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för dig eller pratar med dig.
Du förstår vad en åldersanpassad text eller handling handlar om (t.ex. svarar på frågor).
Du återberättar en text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du återberättar en text på ett relativt fungerande sätt och du anger någon detalj.
Du återberättar en text eller en handling respektive tolkar en bild på ett väl fungerande sätt och anger flera detaljer.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du namnger vissa färger, kroppsdelar, mat, djur, klädesplagg.
Du anger och förstår vissa ord på form, storlek och antal.
Du förstår vissa ord om rumsuppfattning och prepositioner.
Du tackar och hälsar artigt.
Du använder begrepp av veckodagar och årstider.
Du namnger veckodagar och årstider i ordning. Du känner igen namn på månader.
Du känner igen och delvis kommer ihåg vissa rim och ramsor.
Du leker med språket i rim och ramsor (t.ex.: hus-mus).
Du rimmar på egen hand.
Du räknar till 20.

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner igen vissa lekar, sånger och sagor från områden där modersmålet talas.
Du känner till vissa lekar, sånger och sagor från områden där modersmålet talas.
Du kan vissa korta verser, rim och ramsor från områden där modersmålet talas.
Du känner igen vissa traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Du känner till vissa traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Du kan och berättar om vissa traditioner och högtider från området där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: