Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, planering åk 1-3

Skapad 2019-01-23 20:17 i Kattarps skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviter och en hälsosam livsstil är mycket viktigt för människors välbefinnande.Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmåga att...

Så här kommer vi att arbeta

 I undervisningen i idrott och hälsa  kommer du att få prova på olika lekar och aktiviteter som tränar och stärker den motoriska förmågan såsom lekar med boll, utan boll, redskapsbanor m.m. Du kommer att få göra lekar, danser och rörelser där du ska försöka följa en viss takt eller rytm. Undervisningen kommer att var både inomhus och utomhus. När vi är utomhus kommer du bland annat att få lära dig hur man använder en karta och orientera dig på skolgården. Du kommer att få prova på friidrott, friluftsliv och vad Allemansrätten är för något. Under lektionerna kommer vi att föra samtal och resonemang om de olika aktiviteterna och om idrottens påverkan på vår hälsa samt hur man förebygger skador.

När du slutar årskurs 3 ska du kunna...

 • Använda de motoriska grundformerna i olika aktiviteter så som i lek och dans.
 • Följa musikens takt eller rytm på ett enkelt sätt i lekar och danser.
 • Prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
 • Vara med i lekar utomhus.
 • Veta vad Allemansrätten är och kunna använda dig av den.
 • Hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
 • Ha förståelse för hur att olika fysiska aktiviteter hjälper dig att må bra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: