Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion -DÅ och NU

Skapad 2019-01-23 21:28 i Kristinedalskolan Stenungsund
Religion i Sverige DÅ och NU
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Bilden visar ett husförhör på 1800-talet. I mitten sitter prästen och förhör alla om kunskaper om kristendomen och bibeln. Så här var det förr i tiden, när kristendomen präglade alla delar av samhället på olika sätt. Så ser det inte ut idag. Idag får man välja religion fritt, eller avstå helt. Dessutom finns många olika religioner i vårt samhälle idag. Religionens plats i samhället förr och idag ska vi också jobba med. Klicka på "Innehåll" nedan för mer information!

Innehåll

Under 4 veckor (2 veckor innan jullovet och 2 veckor efter jullovet) ska ni få lära er följande:

Centralt innehåll:

 1. Kristendomens i Sverige, från en kyrka till många olika religioner.
 2. Begreppet sekularisering.
 3. Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 4. Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 5. Konflikter och möjligheter i frågor om religionsfrihet, sexualitet & jämställdhet.

Arbetssätt: Genomgångar, övningar (enskilt, par och grupper), diskussioner (i grupper och i helklass) och film.

Viktiga ord/begrepp: Kulturarv, sekularisering, korståg, missionär, kloster, träl, sakrament, reformationen, husförhör, konventikelplakatet, frikyrka, statskyrka, ekumenik, religionskritik, privatreligiositet, ateism, livsåskådning, ritual, fundamentalism, postsekulär.

Redovisning av kunskaper: Läraren arbetar formativ, det innebär att läraren under arbetets gång kollar av (bedömer) eleverna uppfattning och utifrån det ger eleverna feedback. Det betyder att alla moment kan ses som ett bedömningstillfälle. Vi avslutar arbetsområdet med ett begrepps-läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: