👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 vt-22

Skapad 2019-01-24 10:11 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi använder läromedlet Favorit Matematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen i årskurs 1 kommer vi att arbeta i boken Favorit Matematik 1B samt arbeta praktiskt med matematik på olika sätt.

Innehåll

Mål

Målet med vårens arbete är att du ska kunna:

 • naturliga tal 0-100
 • markera tal på tallinjen 0-20
 • naturliga tal 13-20 tal och antal
 • fler, färre och lika många
 • mindre än och större än inom talområdet 0-100
 • jämna och udda tal
 • uppdelning av talen 13-20
 • ental,tiotal, växla tio (tiobassystemet)
 • räkna pengar 0-100
 • textuppgifter
 • dubbelt och hälften
 • samband addition och subtraktion
 • räkneberättelser
 • addition, tiotalsövergång från talen 2-9
 • subtraktion, tiotalsövergång från talen 11-18
 • tallinjen
 • likhetstecknets betydelse
 • fortsätta ett geometriskt mönster
 • uppskatta och fortsätta enkla talmönster, 2,12,22,32...
 • triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka
 • jämföra figurer och se likheter och skillnader
 • tvådimensionella figurer
 • symmetri
 • rita av enkla figurer från rutsystem
 • fylla i stapeldiagram och jämföra och samtala om resultat
 • analoga klockan hel och halv timme
 • mätning av tid, om en timme
 • ordna i tidsföljd
 • mätandets princip
 • centimeter
 • äldre måttenheter
 • sannolikhet vid kast med tärning

 
Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att arbeta med boken Favorit matematik 1B.
Vi kommer att praktiskt jobba med matematiken på olika sätt.
Vi kommer att samtala om hur vi kan lösa olika matematiska problem..

Vi kommer att samarbeta och arbeta med konkret material.Du kommer få arbeta med:

 • talen 0-100
 • dela upp talen 13-20 på olika sätt
 • använda likhetstecknet
 • begreppen större än och mindre än
 • räkna addition och subtraktion
 • fortsätta geometriska mönster
 • ramsräkna framåt och bakåt 0-100
 • träna på klockan
 • fylla i diagram
 • berätta räknesagor

Se målen ovan.

Bedömning

Jag kommer bedöma att du kan:

 • de naturliga talen 0-100
 • olika matematiska begrepp som vi har arbetat med
 • uppdelning av talen 13-20
 • ental och tiotal
 • likhetstecknets betydelse
 • uppskatta och fortsätta olika mönster
 • de geometriska former som vi har arbetat med
 • analoga klockan hel och halv timme
 • mäta och ange längden i cm

Se mer utförligt i målen ovan.

Tid

Detta kommer vi att arbeta med under vårterminen 2022.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3