Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 2

Skapad 2019-01-24 13:41 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi lär oss om vad kraft och rörelse är, hur det fungerar och varför. Vad är tyngdkraft? Hur påverkas vi av friktion och varför? Vi arbetar utifrån Boken om NO 1-3.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

 • Att utveckla förståelse för begrepp som kraft, rörelse, tyngdpunkt, friktion, balans och tyngdpunkt.
 • Att utveckla förmåga att beskriva och förklara hur fenomenen fungerar i vardagen.

 2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

 • Förförståelse för olika begrepp och dess betydelse, t.ex tyngdkraft, friktion och rörelse...
 • Att undersöka hur tyngdkraft och friktion fungerar.
 • Att undersöka andra fenomen som balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • Läsa och skriva faktatexter. 
 • Fenomenens funktion i samhället.

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig...

 • Se på film.
 • Arbeta i grupp och enskilt.
 • Arbeta undersökande.
 • Samtala och diskutera med andra.

Mål

 • Visa och beskriva vad tyngdkraft och friktion är och hur dessa fungerar.
 • Visa och beskriva vad balans, tyngdpunkt och jämvikt innebär.
 • Dokumentera din undersökning med hjälp av olika uttrycksformer.

3. Bedömning

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och uttrycker dig muntligt.
 • Du skriver en eller flera faktatexter.
 • Du skriver läsligt för hand och på dator/Ipad.
 • Du deltar aktivt i undersökningar.
 • Du kan beskriva begrepp som bl.a. tyngdkraft och friktion, och dess funktion i samhället.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: