Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig interaktion och presentation STEG 3

Skapad 2019-01-24 15:25 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Muntliga interaktioner under lektionstid samt presentationer på olika teman.

Innehåll

Muntliga interaktioner under lektionstid.

Samt presentationer på olika teman

Uppgifter

  • Muntlig färdighet lektionstid

  • Muntlig redovisning Intervju

Matriser

ModDeu
Muntlig interaktion och presentation STEG 3

Muntlig färdighet

E
C
A
Interaktion
Interaktion - hur man behandlar språket tillsammans med andra i muntlig eller skriftlig kommunikation
I muntlig interaktion uttrycker du dig begripligt och enkelt
I muntlig interaktion uttrycker du dig relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion uttrycker du dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Dessutom kan eleven använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Presentation
Produktion - det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt samt till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag formulera r sig eleven relativt enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande.
Tydlighet och variation
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör enkla förbättringar av, dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör ett antal förbättringar av, dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du, och gör välgrundade förbättringar av, dina framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: