Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden i Norden

Skapad 2019-01-24 15:41 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Medeltiden - hur folk levde i Norden. Medeltiden-kungarna och krigen Har du hört talas om Stockholms blodbad? Vad var digerdöden? Hur var det att vara barn under medeltiden?
Grundskola 4 – 5 Historia SO (år 1-3)
Vad hände med vikingarna när medeltiden började? Varför kallas perioden för medeltiden? Hur kan vi veta något om medeltiden? Spännande frågor, eller hur?!

Innehåll

Medeltiden är en lång period där många saker förändras och vi börjar gå mot ett enat land, därför är detta en viktig period i Sveriges historia.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta tematiskt med medeltiden:

 • Besöka medeltidsmuseet 
 • Se filmer om Ahmed i medeltiden
 • Läsa i lärobok och frågeblad
 • Muntliga diskussioner och övningar
 • Genomgångar
 • Viktiga begrepp: stormän, digerdöden, adel, borgare, bönder, präster, kloster, nunnor, munkar, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, fogde, de fyra stånden, Hansan, ätt, skrå, Kalmarunionen, Eriksgata, bödel, tionde,
 • Rörelse kopplat till arbetsuppgifter
 • En lektion till medeltidsfilm
 • Rita
 • Göra egna medeltidsspel

Bedömning

Du visar dina kunskaper om medeltiden i:

 • Diskussioner och samtal
 • Skriftliga uppgifter
 • Kunskapskontroller

Tid

 V. 34 Repetition 

     35 Kristendomen förändrar landet

     36 Kungen (frälse & oferälse)

      Historiebruk, källor & tolkning

     37 Digerdöden, Städer & stånd

     38 Hansan & Unionstiden

     39 Historiebruk, källor & tolkning  (kunskapskontroll)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi SO
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens kulturmöten med övriga Europa. Medeltidens handelssystem.
 • Hi  E 6
Du är på väg till nästa nivå.
Du ska veta vad Hansan var och enkelt kunna berätta om det.
Du ska veta var Hansastäderna låg och vilka varor man handlade med.
Du ska kunna förstå och berätta om Hansans inflytande på kultur och samhället.
De nordiska staternas bildande.
 • Hi  E 6
Du är på väg till nästa nivå.
Du ska känna till hur man valde kungar.
Du ska känna till Birger Jarl, Magnus Ladulås och Magnus Eriksson och vad de betytt för Sverige.
Du ska känna till Kalmarunionen och drottning Margareta.
Kristendomens införande i Norden och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Hi  E 6
Du är på väg till nästa nivå.
Du ska känna till vem som var kyrkans överhuvud.
Du ska känna till vad kloster är och något om livet i kloster. Heliga Birgitta.
Du ska känna till vad kyrkan krävde av människorna och vad kyrkan kunde hjälpa till med.
Levnadsvillkor för män, kvinnor och barn.
 • Hi  E 6
Du är på väg till nästa nivå.
Du ska känna till var människor bodde och hur de kunde livnära sig. Känna till digerdöden.
Du ska känna till de fyra stånden. En orsak och konsekvens av digerdöden.
Du ska känna till hur de olika stånden samspelade och påverkade varandra. Två orsaker och konsekvenser av digerdöden.
Källor & historiebruk
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
 • Hi  E 6
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: