Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2019-01-24 16:47 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Vi arbetar med koordinatsystem, koordinater, diagram och formler.

Innehåll

Period: v. 7-12

Arbetssätt, utvärderingsformer:  Vi kommer ha genomgångar (på tavlan, via film etc.), lösa rutinuppgifter, arbeta med praktiskt materiel samt gruppaktiviteter. Bedömningen utgår ifrån lektionsaktivitet samt ett prov v. 12.

-     Använd dig av verktygslådan s.282-289            

 - Läs igenom sammanfattningen på s. 136-137        

- Arbeta hemma minst 60 min i veckan.                                     

 - Ta gärna hjälp av någon som förklarar bra. Centralt innehåll/mål efter avslutat arbetsområde: se bifogad fil i Uppgifter med centralt innehåll samt exempeluppgifter.    

 

Planering:

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

7

Koordinatsystem

 

S. 110-111

Forts. koordinatsystem

 

S. 112

Jämförpriser i diagram

 

S. 113

Proportionalitet

 

S. 114-115

8

Andra linjära samband

 

S. 116

Forts. Andra linjära samband

 

S. 117

Fler samband

 

S. 118

Fler samband

 

S. 119

10

Diagnosen - som test för dig att du förstått

Sid. 122- 123

 Röd kurs: Mer om linjära samband

 

S. 130-131

Blå kurs om du behöver träna mer

 

 Röd kurs: Mer om linjära samband

 

S. 130-131

Blå kurs om du behöver träna mer.

Röd kurs: Mer om linjära samband

 

S. 132-134

Blå kurs om du behöver träna mer.

 

Forts. Andra typer av samband

 

S. 132-134

 

11

 

Forts. Räkna med proportionaliteter

 

S. 134- 135

Repetitionsuppgifter/

Fördjupning (svarta sidor s. 237)

 

Prov Samband

Intro Bråk och procent

 

12

   

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris samband

Bedmöningsmatris taluppfattning

Icke godtagbara kunskaper
E nivå
C nivå
A nivå
Problem
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: